פתיחת התפריט הראשי

אקו-ויקי β

כלכלת מצב יציב (ספר)

עטיפת המהדורה השניה של הספר כלכלת מצב יציב באנגלית

כלכלת מצב יציב (באנגלית: Steady-State Economics) הוא ספר עיון מאת הכלכלן האקולוגי הרמן דיילי, שדן בנושא של כלכלת מצב יציב, הספר יצא לאור בשנת 1977 ונחשב לאחד מציוני הדרך בתחום של כלכלה אקולוגית ושל כלכלה בת קיימא

הנחת המוצא של דיילי היא שכאשר הכלכלה גדלה - אם בגלל צמיחה כלכלית ואם בגלל גידול אוכלוסין גדל גם הגודל הפיזי שלה. היות והגודל הפיזי של המערכת האקולוגית אינו משתנה, גדל היקפה של הכלכלה ביחס למערכת האקולוגית.

התאוריות הכלכליות הסטנדרטיות, לדוגמה כלכלה נאו-קלאסית או כלכלה קיינסיאנית, אינן שואלת בכלל מהו גודל היחסי של הכלכלה מול המערכת האקולוגית העולמית, כאשר זו שאלה מרכזית בכלכלת מצב יציב. השאלות המרכזיות של הכלכלה הסטנדרטית כמו מהי הקצאה אופטימלית של משאבים (בהינתן גודל מסויים של הכלכלה) - לדוגמה האם לארגן את הכלכלה על ידי השוק או הממשלה, היא שאלה משנית.

כלכלת מצב יציב, לפי דיילי, היא כלכלה שיש בה מאגרים בגודל נתון של אנשים ושל חפצים. מאגרים אלה הם בגודל קבוע אבל הם אינם סטאטיים אלא דינמיים. אנשים נולדים, מזדקנים ומתים, וגם חפצים מתיישנים, נשברים ומתקלקלים ויש צורך לייצר חפצים אחרים במקומם. הקצב של הזרמים היוצאים (תמותה, קלקול) והנכנסים (לידות, ייצור) לכלכלה זו, צריך להיות נמוך אם רוצים אוכלוסייה בעלת אורך חיים ארוך שמחזיקה בחפצים שמחזיקים מעמד לאורך זמן.[1]

לספר של דיילי הייתה השפעה מהותית על המשך הפיתוח של כלכלה אקולוגית בכך שהוא הטביע את המונח כלכלת מצב יציב. מושג נתן השראה להקמת האגודה הבינלאומית לכלכלה אקולוגית וכן לספרים נוספים דומים כמו שגשוג ללא צמיחה.

ראו גם

קישורים חיצוניים