העמותה לצדק סביבתי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
סמליל העמותה לצדק סביבתי

העמותה לצדק סביבתי הינה גוף בלתי מפלגתי ובלתי תלוי המתמקד בסוגיות יסוד בתחום הצדק הסביבתי, ועוסק בחקר קשרי הגומלין שבין תחומי החברה, הסביבה ומערכת קבלת החלטות בישראל להשגת יעדי פעילות העמותה. העמותה לצדק סביבתי הוקמה בשנת 2009 על ידי אנשי אקדמיה בכירים המעורבים בעשייה למען החברה האזרחית, אנשי מקצוע בתחום החברה, הסביבה ותהליכי קבלת החלטות ונציגי קבוצות אוכלוסיות נפגעות - ופועלת כמרכז משאבים בתחום הצדק הסביבתי לשימושם של יחידים וקבוצות אוכלוסיה ובהם תושבי יישובים מוחלשים, חוקרים וסטודנטים, ומקבלי החלטות ברמות השונות.

יעדי העמותה

  • לגבש המלצות למדיניות ולהציע פתרונות אמיתיים ומוסכמים לקידום והעמקת הדמוקרטיה, השוויון וערכי צדק הסביבתי בתכניות פיתוח במשרדי הממשלה השונים.
  • לקדם מעורבות פעילה ומושכלת של קבוצות אוכלוסיה, ובראשן מיעוטים ופריפריה, בתהליכי קבלות החלטות בנושאי סביבה ושוויון מרחבי.

מישורי הפעולה העיקריים

  • איסוף נתונים, ייזום מחקרים ומסמכי עבודה במסגרתם נדונות סוגיות יסוד בתחומי הסביבה החברה ומערכת קבלת ההחלטות ויגובשו פתרונות מוסכמים;
  • גיבוש כלים לקידום מדיניות המבוססת על ערכי הדמוקרטיה, צדק סביבתי וצמצום האי שוויון במרחב גיאוגרפי משותף בשיתוף האוכלוסיות הנפגעות.
  • העמקה של מעורבות אזרחית פעילה בתחום הצדק הסביבתי והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות בתחומי סביבה וחברה, ופעילויות לחיזוק והעצמת תושבי יישובים מוחלשים בפרט במגזר המיעוטים ובאזורי הפריפריה.

ראו גם

קישורים חיצוניים