היבטים כלכליים של עסקים שיתופיים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף זה נועד לפיתוח הידע בנושא ההיבטים הכלכליים של עסקים שיתופיים. אנא הוסיפו ידע, דיונים ואתגרים, באופן עצמאי או באמצעותנו: coopcenter@nisped.org.il

להרחבה פנו לקריאת הפרק "היבטים כלכליים של עסקים שיתופיים" מתוך החוברת "פיתוח עסקים שיתופיים: הצעה לכלכלה הוגנת".

בפני עסקים שיתופיים עומדים חסמים כלכליים ייחודיים שיש להתחשב בהם, ומנגד יתרונות ודרכי התמודדות המבוססים על אופיו השיתופי של העסק:

הון – עסקים שיתופיים נדרשים להתמודד עם מחסור בהון עצמי, מגבלות על יכולת השקעה עצמית של החברים, והסתייגות של מוסדות פיננסיים מהעמדת הון להתארגנות כלכלית שיתופית המתקשה בהעמדת ערבויות אישיות. החוברת מפרטת אפיקים שונים להתמודדות עם אתגר זה:

  • בחירת פעילות שאיננה דורשת השקעת הון ראשונית גדולה. צבירת הון עצמית מרווחים יכולה לאפשר התרחבות בהמשך.
  • תכנון גידול הדרגתי, והישענות על רקורד פעילות מוצלח כבסיס לגיוס הון מבנקים.
  • הסתייעות בגורמים בעלי עניין בפעילות כלכלית-חברתית היכולים לתת ערבות להלוואות נדרשות לגיוס הון מבנקים.
  • גיוס משאבים כתמיכות ממקורות ציבוריים בעלי עניין בעידוד פעילות חברתית-כלכלית.
  • גיוס שותף עסקי מקרב עסקים או מקרב פילנתרופים בעלי עניין בפיתוח חברתי כלכלי.

מוצר – יש לבחון האם צפוי ביקוש ומהו סוג הביקוש. גיוון מוצרים מגדיל את הסיכוי ליצירת ביקוש עתידי ומפזר את הסיכון. בעסק שיתופי, המגוון עשוי להיות מובנה באופי העסק, כאשר חברי הקבוצה עוסקים בייצור של מוצרים שונים באותו תחום. כשמהות העסק היא שותפות בין עסקים או יזמים עצמאיים יש צורך לברר את גבולות העסק השיתופי.

ביקוש – בעסק שיתופי למטרות צרכנות מעגל החברים מבטיח ביקוש קבוע ומתמשך. במכירת שירותים לגורמים חיצוניים מוטב לאתר לקוח עוגן או שיתוף פעולה עם גורמים עסקיים אחרים כמוצר משלים, היכולים לספק רמה מסוימת של בטחון עד להתרחבות הפעילות ללקוחות נוספים. אפיוניו החברתיים של עסק שיתופי עשויים להוות יתרון בעיני חלק מן הלקוחות, וניתן לעשות בכך שימוש.

תוכנית עסקית – מרכיב קריטי בהשקת עסק, ובכלל זה עסק חברתי שיתופי. ניתן להיעזר למטרה זו בגופים מתמחים. יש לקחת בחשבון את טווח הזמן שיכולים חברי הקבוצה לאפשר לעצמם להתקיים ללא הכנסה.

שיווק – קניית שירותי שיווק כרוכה בהוצאה כספית העשויה להכביד על עסק שיתופי, במיוחד בראשית דרכו, ולפיכך כדאי לבחון אפיקי שיווק חלופיים באמצעות רשת הקשרים החברתיים של חברי הקבוצה, וכן באמצעות גופים מוסדיים.

ראו גם