הרשת הירוקה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
לוגו הרשת הירוקה.

הרשת הירוקה היא ארגון המתמחה בהכשרת אנשים בחינוך לקיימות ברמה ארצית ומקומית, במערכת החינוך הפורמלית, הלא פורמלית ובקהילה. מטרת הארגון היא לחנך ולהנהיג סוכני שינוי ופעילים חברתיים-סביבתיים לתת השראה וחזון, מוטיבציה ודוגמה אישית, ידע וכלים שיובילו אנשי חינוך וקהילה לפעול מתוך עצמם, במקום שבו הם עובדים וחיים. הרשת הירוקה הוקמה בשנת 1998 כמיזם משותף לתכנית קרב ולמרכז השל לקיימות. כיום פועלת הרשת במסגרת תכנית קרב של החברה למתנ"סים ועמותת תפנית בחינוך מיסודה של קרן רש"י, ובשיתוף פעולה הדוק עם המשרד להגנת הסביבה ועם משרד החינוך. הרשת עובדת בלמעלה מ-700 בתי ספר וגני ילדים בכ-25 מועצות ורשויות מקומיות, מדרום הנגב ועד מרום הגליל.

עקרונות הפעולה

  • פיתוח תאוריה רעיונית-חינוכית המבוססת על תפישת הקיימות.
  • יצירת מודלים פדגוגיים חדשניים לעבודה ברמה הארצית והמקומית עם גילאים ועם קהלי יעד שונים.
  • ליווי, ייעוץ והכשרה של רשויות מקומיות לקידום חינוך מכוון קיימות.
  • הכשרה וליווי של צוותים חינוכיים במערכת החינוך ובקהילה.
  • פיתוח חומרים, עזרים ודרכי הוראה ולמידה.
  • קידום יוזמות קהילתיות.

תכניות ופעילויות

במערכת החינוך

גני ילדים

פיתוח מקצועי לגננות - השתלמות שנתית לגננות בשילוב המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. ההשתלמות כוללת תכנים תאורטיים ומעשים כאחד, למידה קבוצתית וכן ליווי פרטני של כל גננת במטרה להביא את הגן להתנהלות מקיימת ולהסמכה לגן ירוק.

הכשרת קיימות לסייעות - בהתאמה לצרכיי הרשות ובתיאום עם מפע"ם, מעבירה הרשת הירוקה השתלמויות להעצמת והכשרת סייעות בנושא קיימות ותוך עיבוי תחומי עשייתן בגן בהקשרים של בריאות, תזונה, פעילות חוץ כיתתית ועוד.

קולות קוראים לגני ילדים - עזרה בתכנון ובכתיבה של קולות קוראים לרשויות.

ליווי ישיר והסמכה לגן ירוק  - הובלת הגננת לאורך תהליך ההסמכה לגן ירוק. התהליך לרוב מתקיים כשנה ב' של ההשתלמות המשולבת לחינוך לקיימות ותחת מתווי למידה של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.

פיתוח מקצועי לצוותי חינוך בדרגות 7-9 – קורסי גננת או מורה יוזם וקורסי מורה חוקר בתחום החינוך לקיימות. ההשתלמויות מתקיימות בשיתוף בית ברל או אוניברסיטת בן גוריון בנגב ובשיתוף הפס"גות.

בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים

פיתוח מקצועי למורים - השתלמות למליאת חדר המורים בשילוב המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. ההשתלמות העוסקת במגוון נושאים הקשורים לחינוך לקיימות ולמשבר הסביבתי ומשלבת ידע תאורטי לצד התנסות מעשית, מתודולוגיות ופדגוגיות חדשניות. במהלך ההשתלמות נפגשים המורים גם עם מרצים מומחים במגוון נושאים סביבתיים. ליווי בכתיבת תכנית לימודים בית ספרית ייעודית ליצירת אורח חיים מקיים בבית הספר.

ליווי להטמעת אורח חיים מקיים בבתי הספר – בשיתוף רשויות מקומיות (אגפי חינוך, איכות סביבה, איגודי ערים ויחידות סביבתיות). במסגרת התכנית פועלת קבוצת מנהיגות ירוקה רב-גילאית עם מורה מוביל/ה, שמטרתה ללמוד, להשפיע ולעשות למען קידום הקיימות בביה"ס ובקהילה. ליווי צוות הקיימות בבית הספר ביצירת תכנית העבודה השנתית, בתהליך קבלת הסמכה לבי"ס ירוק/ירוק מתמיד ובקידום נושאים בתחום הקיימות ברמה הרשותית.

ליווי ישיר להסמכה לבית ספר ירוק וירוק מתמיד.

ליווי שכבה בחטיבת הביניים - ליווי המחנכים בלימוד סוגיות בתחום הקיימות בדגש על למידה מבוססת בעיה ותוצר/פרויקט התורם לקהילה וליישוב.

תיכונים

מניעים את הגלגל מחדש - תכנית לתיכונים בנושא דלקים חלופיים שנולדה משיתוף פעולה בין מנהלת הדלקים החלופיים במשרד ראש הממשלה, משרד החינוך והרשת הירוקה. התכנית פועלת בכיתות י' במסגרת תכנית "השכלה כללית" של משרד החינוך ומטרתה לחשוף את הנוער לאתגרי המחר ולספק להם תמונת עולם רחבה – היסטורית וטכנולוגית - והבנה של ההקשרים בין אנרגיה, ניצול משאבים מתכלים, כלכלה, חברה וסביבה, ובייחוד היכרות עם משאב הנפט ועם תחליפיו. כן כוללת התכנית תכנון פרויקט אישי.התכנית עושה שימוש בדרכי הוראה-למידה מגוונות וחדשניות במטרה להניע את התלמידים למעורבות ולנקיטת עמדה.

תכנית המעורבות החברתית סביבתית - תכנית המיועדת לכיתות י', כחלק משעות ההתנדבות החברתית לה מחויבים התלמידים. היכרות עם תחומי הקיימות, בחירת נושא מרכזי ויצירת פרויקט קהילתי סביבתי מקיים.

המסע לקיימות - מסע של ארבעה ימים הבוחן מבעד ל"משקפים של קיימות" את הקשר בין סביבה, חברה וכלכלה. המסע מפגיש את בני הנוער עם המציאות המורכבת בה אנו חיים, ומעורר לחשיבה על החלק שיש לנו ביצירת מציאות זו ובדרכים לשינוי המציאות. המסע מעשיר בידע, מעודד חוויות רגשיות, מעלה דילמות ערכיות המעוררות חשיבה מחודשת על הזהות האישית של המשתתף, ערכי החברה והתרבות.

ליווי והדרכה לבית הספר - הכשרה בהוראת קיימות למחנך כיתה / צוות מורים. ליווי בפרויקט כיתתי או קבוצתי בנושא קיימות לבחירת התלמידים.

סדנאות - פעילות חקר מקומי, מיפוי סביבתי וחברתי של צרכים, קשיים, נקודות חוזק ופוטנציאל של מקום וקהילה, תוך העצמת התלמידים ללקיחת אחריות ולהובלת שינוי בסביבתם.

יום עיון/ חברותא/ בית מדרש - למידה של סוגיות בקיימות, בפעילות סדנאית, סביב טקסטים, בקבוצות קטנות, תוך שילוב כלים ומתודות שונות וסיכום והמשגת הידע המשותף במליאה (בסרטון, הרצאה, תערוכה וכד').

השתלמות וסמינרים למנהלים – סדרת מפגשים בנושאי קיימות מקומית המיועדת למנהלי בתי ספר בשיתוף הרשויות המקומיות.

פרויקט בין דורי – משותף לג'וינט ישראל - אשל, אורטוב והרשת הירוקה. ליווי קבוצה משולבת של נוער ואזרחים ותיקים מהקהילה במטרה ליצור מנהיגות בין דורית לקיימות ולקידום עשייה מקומית בתחום.

בקהילה

קבוצות נשים למנהיגות סביבתית – ליווי קבוצות נשים במטרה להקנות להן ידע וליצור שינוי לאורח חיים מקיים בבית ובסביבה, להעצמה ופעילות בקהילה ולקידום עצמאות אישית וכלכלית באמצעות ייזום והקמה של פרויקט בתחום הקיימות. בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשויות מקומיות.

ליווי קבוצות נוער – בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות.

קורסי תושבים לקיימות ומנהיגות בקהילה  – קורס המיועד לתושבים פעילים להיכרות עם נושאי הקיימות ולעידוד יוזמות מקומיות בתחום הקיימות.

בשלטון המקומי

חינוך מקומי מקיים (חמ"מ) – מהלך אסטרטגי רשותי הפועל ברובד החינוכי וברובד הסביבתי, ומחזק את הזיקה ואת השייכות בין הפרט לקהילה ולסביבה שבה הוא חי. מודל זה מוטמע ברמה הרשותית מתוך הכרה, כי לשלטון המקומי יש כיום תפקיד משמעותי בקידום איכות החיים של האזרח והוא מסייע לרשות לקדם חינוך ערכי, חוויתי, יצירתי, משמעותי, רלוונטי ואקטיבי שיהווה ראש חץ בגיבוש נרטיב מקומי המבוסס על ערכי הקיימות. המודל מותאם לרשות המקומית ולצרכיה.

בחו"ל

הרשת הירוקה פועלת בשיתוף פעולה עם מרכז עפרי ומש"ב - הסוכנות הישראלית לסיוע ולשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ. בקיץ 2016 הוציאה הרשת משלחת מתנדבות לקניה, שהעבירה השתלמות בחינוך לקיימות לצוות החינוכי של עמותת The Golden Girls Foundation.

קישורים חיצוניים