הודעה לכל משתמשי אקו-ויקי: גרסת התוכנה שודרגה למדיה ויקי גרסה 1.35.

חוק ההסדרים/ניצול מיטבי של תשתיות התעופה בישראל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

פתיחת נתב"ג להמראות בלילה

  • עמודים 209-210 בהצעת מדיניות 2009-2010
  • החלטת ממשלה מס' 194, ניצול מיטבי של תשתיות התעופה בישראל

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

החלטת וועדת שרים (פש/15) מיום 15.7.97 הטילה על שר התחבורה לעשות שימוש בסמכותו לפי חוק הטיס, 1927 ולקבוע הגבלות שונות על המראות מטוסים מנתב"ג בשעות הלילה. כיום, ההגבלות האמורות כוללות איסור המראות בנתב"ג לכלל המטוסים בין השעות 01:40 בלילה ועד 05:50 לפנות בוקר ובעונת הקיץ נהג שר התחבורה בשנים האחרונות לאשר המראות שעה קודם לכן, ב-4:50 לפנות בוקר. בחלוף העשור האחרון התפתחה תעשיית ייצור המטוסים וכיום ישנם מטוסים שקטים מבעבר כך שניתן להגמיש את המגבלות שנקבעו, בכפוף לסף הרעש שנקבע בתמ"א.

הצעת ההחלטה מטילה על שר התחבורה לעשות שימוש בסמכותו כך שיצומצמו המגבלות הקיימות ויותרו המראות מטוסים מנתב"ג לאורך כל שעות היממה לכלי טיס שקטים כמפורט בגוף ההחלטה, החל מיום 1.7.09 ואילך. אין בהחלטה זו כדי לשנות או להביא לשינוי במגבלות הרעש הסטטוטוריות המאושרות כיום בנתב"ג, אלא לאפשר למטוסים שקטים להמריא גם בשעות הלילה. כמו כן, כאמור בהחלטה, אין בה כדי לשנות את מצב הנחיתות שאינן מוגבלות גם כיום.

יישום תוכנית הפיתוח של רשות שדות התעופה, אשר אושרה בהחלטת וועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מיום 1.2.2009 (חכ/182), מחייבת ממילא פתיחת נתב"ג להמראות מטוסים בשעות הלילה בתקופת שדרוג מסלולי ההמראה והנחיתה בנתב"ג. הצעת החלטה זו מבקשת להביא לפתיחת נתב"ג להמראות בשעות הלילה כבר מיום 1.7.09 על מנת לאפשר לחברות התעופה להיערך מבעוד מועד לפעילות בשעות הלילה. כמוצע בהחלטה לאחר תקופת ההקמה תמשיך מדיניות המראת מטוסים שקטים בלילה וזאת בכדי לאפשר המשך ניצול מיטבי של תשתיות התעופה בישראל.

בהקשר זה יש להדגיש כי במסגרת הדיונים הבין-משרדיים אודות תוכנית הפיתוח האמורה וכחלק מאישור שרי התחבורה והאוצר את תוכנית זו, התחייבו משרדי התחבורה והאוצר, ורשות שדות התעופה, לפעול לקידום פתיחת נתב"ג להמראות בשעות הלילה. כמו כן, החלטת הממשלה מס' 4463 מיום 1.2.2009 מטילה על שר התחבורה בין היתר לבחון את האמצעים הנדרשים לניצול מיטבי של התשתיות האוויריות והקרקעיות בנתב"ג לנוכח התקדמות הטכנולוגיה ומבלי להוסיף מגבלות סביבתיות שנקבעו בתמ"א 4/2. נושא פתיחת נתב"ג להמראות מטוסים שקטים בשעות הלילה קיבל ביטוי גם בהמלצות הוועדה הציבורית לבחינת תכנית אב לשדות תעופה בישראל בראשות אלוף (מיל.) הרצל בודינגר שמינה שר התחבורה, אשר הוצגו בפני הממשלה ביום 18.1.09.

השינוי המוצע יאפשר כיום ובעתיד את העלאת רמת הפעילות בנתב"ג, שכן מטוסים נוספים יוכלו להמריא בשעות הלילה ולפיכך חברות התעופה יוכלו להגדיל את פעילותן בטיסות מ/אל ישראל. כמו כן, עתיד השינוי המוצע להביא לתפעול יעיל וחסכוני יותר של נתב"ג כאשר בשל שיטוח עומס התנועה האווירית העריכה רשות שדות התעופה כי הדבר יביא לחיסכון שנתי של כ-13 מיליון ש"ח.