פרוייקט הקשרים הגדול

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרוייקט הקשרים הגדול נועד לתת בסיס מוצק להבנתנו את המערכת הכלכלית- חברתית- סביבתית כמערכת מורכבת וכמערכת הוליסטית.

תפיסות אחרות של הכלכלה תופסות את הכלכלה והחברה כיישויות סטטיות, בעלת קשרים לינאריים וסטטיים. העולם ללא האדם, והחברה ללא הכלכלה נתפסים כ"ריקים". גם רווחת האדם והחברה מוצגת באופן נאיבי כמושפעת מ-2-3 גורמים לכל היותר.

פרוייקט הקשרים הגדול נועד לבצע מיפוי של הקשרים השונים בין תופעות \, תהליכים, ומרכיבים של מערכות כמו - המערכת הביולוגית של גוף האדם, המערכת הנפשית- עצבית של מוח האדם, המערכת של החברה האנושית, המערכת של משפחה, חברים ורשתות חברתיות, המערכת של התרבות והחשיבה החברתית, המערכת של קבלת ההחלטות הפוליטיות, המערכות של תחבורה, חינוך ובריאות חברתית, ולבסוף המערכות של הכלכלה ושל הביוספרה.

מכאן גם השם. הפרוייקט הזה הוא ענק. הוא מגלומני.

דינמיקה

התפיסה העכשווית הכלכלית- פוליטית לגבי תופעות חברתיות הינה נאיבית בצורה קיצונית. מה שמחפשים בדרך כלל הוא מהו הדבר אשר ישפיע בצורה הטובה ביותר על דבר אחר. לדוגמה "איפה ניתן להשקיע כסף באופן שתהיה לו ההשפעה המקסימלית על הישגי התלמידים בבחינות". יש כאן שפע של הנחות מסוות:

  • שהשקעה כספית באה משום מקום (במקום, שדרך השגת הכסף עלולה לפגום בחינוך).
  • שאין אינטרסים פוליטיים (במקום, שהאינטרסים בתוך המערכת של החינוך ישפיעו על התוצאה)
  • שהשקעת כסף היא הדרך היחידה להשיג שינוי (במקום לדוגמה, דרך עיצוב אופן הלימוד)
  • שלהשקעת כסף בדבר מה אין השפעות לוואי -גם אם היה מגיע משום מקום (במקום לדוגמה שיותר כסף עלול לפגום בלימודים).
  • שהישגי התלמידים בבחינות אכן מלמדים אותנו על טיב הלימודים (עוד על כך בהמשך).

הנקודה המרכזית כאן היא החשיבה שחינוך והשקעה נחשבים כתופעה סטטית, שיש ביניהם קשר סטטי שאינו משתנה. אם מצאתם את הדבר החשוב ביותר לשיפור הלימודים בגיל 6, אז זה נכון גם לגבי גיל 8. ואם הדבר היה נכון ל-1968, אז זה גם נכון היום. טעות.

ראשית, לימודים, כמו דברים אחרים, היא תופעה דינמית שיש לה היסטוריה, אישית וחברתית. יכול להיות, שהישגי התלמידים בדרך של מבחנים וכפייה הם הטובים ביותר בכיתה א'. אבל ייתכן, לדוגמה, שלתהליכי הלימוד בכפיה יש השפעת לוואי של דיכוי ייצר הסקרנות, או הקטנת היכולת ללמוד באופן עצמאי. אם האפשרות הזאת קיימת, אזי הגידול בכמות הדברים שילדים יודעים בטווח הקצר עלול לבוא על חשבון היכולת שלהם ללמוד בטווח הארוך. דבר דומה קיים גם לגבי ההיסטוריה של כלל הלימודים. לא בטוח שמה שהיה נכון לפני 30 שנה, תקף גם היום. הדבר לא נובע בגלל שינוי באדם, אלא בגלל שהמערכות שציינתי השתנו. ומערכת מורכבת במצב חדש, לאו דווקא עובדת באותו אופן שבו עבדה במצב הקודם.

התופעות שיש ביניהן קשרים כלשהם, הינן דינמיות ומשתנות כל הזמן, ולא סטטיות.

קשרים

גם האופן שבו נתפסים קשרים בין תהליכים או תופעות הינו נאיבי. חשוב להבין שמהיות המערכת דינמית, גם הקשרים אינם פשוטים.

  • הקשרים אינם לינאריים. שינוי קטן בתופעה מסויימת, עלול לגרור שינוי קטן בתופעה אחרת, לא לגרור שינוי כלל, או לגרור לשינוי גדול או לגרור שינוי שאינו בר חזרה. היות וקשרים אינם בהכרח לינאריים, ניתוח שולי אינו בהכרח כלי מתאים למדידה שלהם.
  • תופעות משפיעות לא רק על תופעות אחרות (קשר בין תופעה לתופעה), אלא גם על מידת ההשפעה של תופעה אחת על אחרת (קשר תופעה לבין קשר). לדוגמה, כמות הכסף שמושקעת בתלמיד עשויה להשפיע לא רק על כמות החומר אותה ילמד בכיתה א', אלא גם על המידה בה השקעת כסף בכיתה ג' תשפיע על כמות החומר הנלמד (השפעה על ההשפעה).
  • מובן, שבהיות המערכת דינמית, גם הקשרים עצמם, מידת הימצאותם, חוזקם ואפילו הסימן שלהם (אם הם מחזקים או מחלישים תופעה אחרת), עשויים להשתנות, היות ושינוי הקשרים הוא דרך מרכזית של המערכת להישאר מערכת דינמית.