קבוצה לקידום תכנון, אדריכלות ובנייה ירוקה ופיתוח בר קיימא

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הקבוצה לקידום תכנון, אדריכלות ובנייה ירוקה ופיתוח בר קיימא היא קבוצה שהוקמה לאחר הקורס לכלכלה אקולוגית.


הפגישה הבאה

הפגישה הבאה תהיה צמודה לפורום לכלכלה בת קיימא (ב- 28.09.07 בשעה 9:00) מיועדת לרענון ועידכון בלבד וקביעת תאריך לפגישת עבודה עתידית.


מי שבכוונתו להגיע לפגישה, נא להירשם בדף השיחה.

מיזמים אפשריים

 • היבטים כלכליים - שינוי תפיסת עלות תועלת בתחשיבי הפיתוח והבניה, והכנסת פרמטרים סביבתיים.
 • הטמעת הבניה הירוקה בתכנית בניין עיר - הליך ארוך טווח.
 • פיתוח כלים סביבתיים ומשפטיים שיגשרו על הפער בין שלבי התכנון למועדי היישום של התכנון.
 • שילוב עו"ד סביבתיים בהליכי תכנון.
 • שילוב כלכלנים אקולוגיים בהליכי תכנון.
 • יצירת מסד לספקים להקניית ידע וניצול משאבים בבנייה ירוקה.
 • חינוך - מתן הרצאות בתחום החינוך לאנשי תכנון, אנשי רשויות ויזמים.
 • טכנולוגיות - פינוי הפסולת הביתית כדוגמה לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חומרים.
 • פיתוח תמריצים לבונה הירוק.

סיכום פגישה מתאריך 15.08.07

בפגישה סוכם כי על הפורום לקדם את הבניה הירוקה בישראל על ידי מתן כלים מעשיים:

1. טכנולוגיות

 • הכנת רשימת טכנולוגיות קיימות
 • הכנת עלויות מיידיות
 • הכנת חיסכון לטווח ארוך
 • הכנת אומדן העלויות הסביבתיות הנחסכות
 • סיכום סה"כ העלויות מול החיסכון של הפרמטרים הנ"ל
 • חישוב אומדן צימצום בפליטות גזי חממה ותוצרים מזהמים

2. מידרוג הרשויות

 • יצירת מנגנון למידרוג הרשויות המקומיות
 • יצירה וסיוע לבניית תמריצים

3. הגברת המודעות

 • ימי עיון למיגזר העיסקי
 • כתבות בעיתונות הכתובה ובאלקטרונית
 • יצירת תיק תמריצים לבונה הירוק (בניה חדשה וחידושי מבנים)

בפגישה נכחו

 • אדר' תמי הירש
 • אדר' ריקי קיסר
 • אדר' שולי קרבלניק
 • אנג' חיים גלנצר
 • דר' רוני לב
 • ד"ר שחר דולב
 • יונתן שחם
 • דרור רשף