פתיחת התפריט הראשי

אקו-ויקי β

כושר נשיאה

כושר נשיאה (באנגלית: Carrying capacity) של מין מסויים בסביבה נתונה הוא הגודל המקסימלי של אוכלוסייה של המין שהסביבה יכולה לקיים באופן ארוך טווח בהינתן צרכים של מזון, בית גידול, מים וצרכים נוספים המצויים בסביבה. בתחום המחקר ביולוגיה של אוכלוסיות כושר נשיאה מוגדר כעומס המקסימלי של הסביבה הטבעית, (Environment's maximal load), מונח שונה מזה של אוכלוסיית שיווי משקל (Population equilibrium).

עבור אוכלוסיית בני אדם, יש צורך במשוואה מסובכת יותר, שכוללת לפעמים גם סניטציה וטיפול רפואי כחלק מהדברים הבסיסיים הנחוצים לקיום האוכלוסייה. כאשר גדלה צפיפות האוכלוסין, יש לעיתים קרובות מצב של ירידה בילודה ועליה במקרי התמותה. ההפרש בין קצב הילודה וקצב התמותה הוא ה"גידול הטבעי". מתחת לכושר הנשיאה בדרך כלל האוכלוסייה גדלה, ומעל לו, היא יורדת בגלל מספר סיבות התלויים בסוג המין. גורמים אלה כוללים מחסור במרחב, מחסור במזון, מחסור במשאבים חיוניים כמו מים, או אור שמש (בצמחים) וכו'. כושר הנשיאה של סביבה מסויימת עשוי להשתנות עם הזמן בגלל מגוון גורמים כולל זמינות המזון, זמינות המים, תנאי הסביבה, מרחבי מחיה ועוד.

קישורים חיצוניים