בג"ץ מבטל כבילת עובדים זרים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מקור: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3234180,00.html 30.03.06 טל רוזנר


השופט מישאל חשין: המדינה יצרה גרסה מודרנית לעבדות השופט אדמונד לוי: ההסדר פוגע בזכויות האדם לכבוד ולחירות


בג"ץ קיבל את עתירתם של ארגוני זכויות האדם שדרשו לבטל את ההסדר הכובל עובדים זרים למעסיקיהם. על פי ההסדר, מוחתם בדרכונו של כל עובד זר שמו של המעסיק אצלו הוא מורשה לעבוד, ובמקרה בו הוא מפוטר או עוזב את עבודתו הוא הופך לעובד בלתי חוקי.

חשין: "עיון בהסדר הכבילה שיצרה המדינה והשליטה אותו על עובדים זרים - עלובי נפש שנפרדו ממשפחותיהם לחודשים ואף שנים - מעלה תמיהה מהולה ברוגז, כיצד זה שבעלי סמכות בארצנו נוהגים כך בנשים ובגברים שכל רצונם אינו אלא להביא פת לחם למשפחתם?"

השופט לוי קבע כי הסדר הכבילה אינו מאפשר לעובדים הזרים לבחור את מעסיקיהם ואינו מאפשר להם לעזוב מעסיק הפוגע בהם: "הסדר הכבילה למעסיק כורך בין אקט התפטרות - פעולה לגיטימית וזכות יסוד הנתונה לכל עובד - לבין סנקציה חמורה. לכך לא תוכל להימצא הצדקה".

לוי מוסיף כי ההסדר מחליש את כוח המיקוח של העובד ומאלץ אותו לבחור בין המשך עבודה אצל מעסיק הפוגע בזכויותיו, מלין את שכרו או מתעמר בו, לבין התפטרות שפירושה אובדן רישיון הישיבה בישראל. "בכך מצמצם הסדר הכבילה למעסיק את חופש הפעולה הנתון לעובד לכדי בחירה יחידה בין אלטרנטיבה רעה לרעה יותר".

השופטים הורו למדינה לגבש בתוך שישה חודשים הסדר חדש להעסקת עובדים זרים ללא כבילה.