חוק ההסדרים/ביטול מענק פטור ממסים לעולים והחלת הפטור ממסי קניה ומכסים על כלל העולים החדשים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה קליטת עליה

תקציר

ביטול מענק פטור ממסים לעולים והחלת הפטור ממסי קניה ומכסים על כלל העולים החדשים

  • עמודים 25-26 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

מענק פטור ממסים הינו מענק כספי, בלתי מותנה, הניתן לעולים ממדינות מסוימות, בסכום שנקבע לפי גיל העולה ומצבו המשפחתי, כתחליף לפטור ממיסים על חפצי בית חשמליים. המענק, נכון להיום, עומד על סכום שבין כ-3000 ש"ח לכ-6,000 ש"ח בהתאם להרכב המשפחתי (משפחה, יחיד וכדומה). רשימת המדינות שעולים מהן זכאים למענק כוללת, בין היתר, את מדינות מזרח אירופה, אמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה (למעט עולים מאתיופיה הזכאים לציוד משפחתי על-פי המוגדר בנוהל "סל קליטה מיוחד"). עולים ממדינות צפון אמריקה ומדינות הקהילה האירופית, למשל, שאינן ברשימה המזכה במענק פטור ממסים, זכאים לפטור ממסים על חפצי בית חשמליים בהתאם לצו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, תשס"ז-2007, ולצו מס קניה (פטור), תשל"ו-1975. מטרת מענק המכס הייתה להשוות את ההטבות הניתנות לעולים ממדינות שברשימה המזכה – שלמעשה כמעט ולא נהנו מהפטור במסים, להטבות הניתנות לעולים ממדינות שאינן ברשימה המזכה באמצעות הפטור ממסים.

בהחלטת ממשלה מס' 169 מיום 20 במאי 2001 הופחת סכום המענק בעקבות הפחתת מסי הקנייה והמכסים. בהחלטות ממשלה מיום 13 בפברואר 2003 ומיום 31 בינואר 2002, שעניינן מענק מכס שניתן לעולים, נקבע כי מענק המכס יהיה מענק רגיל, ובוטלה התניית המענק במשך שהותו של העולה בארץ.

לאור הפחתת מסי הקנייה בשנים האחרונות בכלל, ובחודש יוני 2007 בפרט, נשחק באופן משמעותי שווי ההטבה הניתנת באמצעות פטור ממסים, והתרחב הפער בין שווי ההטבה הניתנת כמענק מכס לבין שווי ההטבות הניתנות כפטור ממסים. בהתאם, מוצע לבטל את מענק המכס, ולהחיל את הפטור לפי על כלל העולים החדשים, ללא תלות בארץ מוצאם.

ביטול מענק המכס צפויה להוביל לחסכון תקציבי של 26 מיליון ש"ח. בהתאם, מוצע להפחית סך של 26 מיליון ש"ח בבסיס התקציב של משרד הקליטה לשנת 2009.