חוק ההסדרים/דחיית יישום ההחלטה בדבר הקטנת מספר התלמידים בכיתה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

דחיית ההקטנה של מספר התלמידים בכיתה בשנה למרות החלטת ממשלה מס' 3020 מינואר 2008.

  • עמוד 88 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4016, דחיית יישום ההחלטה בדבר הקטנת מספר התלמידים בכיתה

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

משמעות הסעיף הוא שוב דחיית הרפורמה בנושא זה, למרות החלטה ממשלתית מפורשת. אין לסעיף זה מקום בהצעת חוק הנ"ל. משרד האוצר שוב מתערב בהחלטה ממשלתית ותוך 6 חודשים הופך את הקערה על פיה.

דברי הסבר

בתאריך 27 בינואר 2008 התקבלה החלטת ממשלה מספר 3020 בדבר הקצאת תקציב רב שנתי לצורך גיבוש תכנית להקטנת מספר התלמידים בכיתה, וזאת בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2669 מיום 2 בדצמבר 2007 ובהמשך למשא ומתן עם ארגוני המורים בדבר גיבוש תכנית כאמור.

החלטת הממשלה מספר 3020 קובעת כי התכנית תחל בשנת הלימודים תשס"ט (ספטמבר 2008) ויוקצה לנושא 150 מיליון ש"ח בשנה זו. כמו כן, בשנת הלימודים תש"ע ואילך, ועד ליישום מלא של התכנית, נקבע כי יוקצו 200 מיליון ש"ח בכל שנה.

חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק מגבלת התקציב), קובע בין היתר את תקרת התקציב הכולל של הממשלה, כך שהיקף ההוצאה הריאלית הכולל לא יעלה על 1.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב הקודמת.

צבר ההתחייבויות של הממשלה לתקציב 2009 הינו גבוה משמעותית מהמגבלה התקציבית אשר נקבעה בחוק. דבר זה נובע בעיקרו מעלויות הנובעות מהסכמים קיבוציים, מחקיקה, מפסיקה ומהחלטות ממשלה. לאור כל זאת, על הממשלה לקבוע סדרי עדיפויות בין התחייבויותיה השונות באופן שסך הגידול הריאלי בתקציב המדינה לשנת 2009 יעמוד במסגרת שקבועה בחוק, ובכלל זאת ביטול ודחייה של החלטות ממשלה והתייעלות משרדי הממשלה.

לשם עמידה במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2009, ונוכח התוספות התקציביות לנושאים שונים ובכלל זה סדרי העדיפות אותם התוותה הממשלה, מוצע לדחות את תחילת יישום התכנית בשנה.

יצוין כי על פי החלטה זו יווספו 50 מיליון ש"ח לבסיס תקציב משרד החינוך בשנת 2009 המבטאים תוספת של 150 מיליון ש"ח לנושא זה בשנת הלימודים תש"ע.