חוק ההסדרים/הסדרת מערך הקבורה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה שירותי דת

תקציר

לא ישולמו דמי קבורה עבור קבורה אישית

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

פגיעה קשה באוכלוסייה הערבית שמדינת ישראל לא מאפשרת לה לבנות בתי עלמין מחד ומונעת ממנה תשלום עבור קבורה אישית מאידך. בנוסף אין הקצאת תקציב לתכנון בתי עלמין חדשים למגזר הלא היהודי, כך שגם אמירה זו היא אמירה בעלמא. סעיף זה מבנה אפליה שיטתית במדינת ישראל.

דברי הסבר

המוסד לביטוח לאומי (להלן: המוסד) משלם מידי שנה כ-200 מיליון ש"ח דמי קבורה על-פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: החוק), עבור 38,000 נפטרים בממוצע. בתקנות המוסד נקבע כי דמי הקבורה משולמים במישרין לחברה הקדישא ולכל גוף שהורשה כדין לעסוק בקבורה, אשר חתמו על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה. על אף האמור, משלם המוסד מדי שנה כ-15 מיליון ש"ח עבור 3,500 מקרים בהם נקבר המת באופן אישי, מבלי לדעת האם המת נקבר בבית עלמין מאושר. מוצע אם כן לקבוע, כי לא ישולמו דמי קבורה עבור קבורה אישית, בבתי עלמין שלא אושרו על ידי המנהל כהגדרתו בפקודת בריאות העם.

לצורך יישום ההחלטה כאמור, מוצע להנחות את שר הפנים לקדם, בתיאום עם הממונה על התקציבים, תכנית לפיתוח בתי עלמין במגזר הלא יהודי.