חוק ההסדרים/העברת פעילותה של החטיבה להתיישבות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חקלאות

תקציר

העברת החטיבה להתיישבות למשרד החקלאות

  • עמודים 19-20 בהצעת מדיניות 2009

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

תקן יקר יותר לישובים גדולים – אין מדד לקביעת מצבם הסוציו-אקונומי של ישובים חקלאיים. אין מדד לקביעת ציון טיפוח. משמעות ההצעה היא פגיעה בקיבוצים בשל העדר מדד לקביעת מצבם הסוציו-אקונומי, הם אינם נבחנים כלל, כך שקיבוצים, אשר מצבם הכלכלי קשה, אינם מקבלים כל הטבה.

דברי הסבר

משרדי הממשלה השונים פועלים בתחומי האחריות של החטיבה להתיישבות (ובכלל זה תכנון יישובים, הקמתם, אכלוס וקליטה). מצב דברים זה מביא לכפילות בין הפעולות השונות של משרדי הממשלה והחטיבה להתיישבות. כחלק מצעדי ההתייעלות המוצעים לשם עמידה במסגרת ההוצאה והגירעון מוצע למנוע את הכפילות בפעילות ובתחומי האחריות כאמור, ובכך להביא, בין היתר, לחיסכון של לפחות 25 מליון ₪ בשנה, ביחס לתקציב המקורי של החטיבה להתיישבות בשנת 2008.

לאור האור, מוצע לקבוע כי החל ביום 1 בינואר 2009 משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפעל גם בתחומי אחריות של החטיבה להתיישבות, בכפוף לתכנית שתגובש על ידי מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח החקלאות והממונה על התקציבים, או מי מטעמם.