חוק ההסדרים/הפסקת פעילות מנהלת סל"ע במשרד ראש הממשלה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול מנהלת סל"ע

דברי הסבר

מנהלת סל"ע (סיוע למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון), הוקמה בהתאם להחלטת הממשלה מיום 6.6.2004 בדבר תוכנית ההתנתקות ומאז קבלתו בכנסת של חוק יישום תכנית ההתנתקות התשס"ה-2005, הקמתה של המנהלה, פעולותיה ותפקידיה מוסדרות בחוק. סעיף 9(א) בחוק קובע כי – המנהלה תחדל לפעול עם סיום ביצוע תפקידיה או במועד אחר שיורה עליו ראש הממשלה.

בהתאם לסעיף 10 לחוק הקים מנהל המנהלה וועדות זכאות המוסמכות, בהתאם לחוק, לדון בתביעות המתיישבים לקבלת פיצויים, ולקבוע את גובה הפיצוי. בהתאם לכך הוקמו במנהלת סל"ע 10 וועדות זכאות אשר דנו בתביעות לפיצוי, נכון להיום – פועלות במינהלה 7 וועדות זכאות.

מנהלת סל"ע מטפלת בגיבוש פתרונות לדיור קבע לקבוצות מפונים המעוניינים להעתיק את מקום מגוריהם למקומות יישוב חדשים במסגרת קהילתית כל זאת בהתאם לסעיף 85 בחוק. במסגרת זו גובשו, או שנמצאים בהליכי גיבוש פתרונות דיור לקבוצות מתיישבים. בסעיף 3 להחלטה מוצע כי המינהלה תסיים את הליכי המשא ומתן, הן עם המתיישבים והן עם היישובים הקולטים עד לתאריך 30.06.2009. סעיף 9(ב) בחוק קובע כי ראש הממשלה רשאי להסמיך גורם אחר לבצע את תפקידי המינהלה:

  1. מוצע כי לאחר סיום התהליך כאמור, יוטל על משרד הבינוי והשיכון להמשיך ללוות את בניית יישובי הקבע, כל זאת ללא ליווי המינהלה.
  2. בנוסף מוסמכת המינהלה לתת למפונים סיוע וייעוץ מיוחדים בכל הקשור לפינוי – לרבות סיוע נפשי וסיוע בתחום הרווחה – במהלך כל תקופת ההתארגנות וההסתגלות למעבר למקומות מגורים ותעסוקה חדשים" (על פי סעיף 4ב(9) לחוק) וכיו"ב. מוצע כי הסמכות תועבר למשרד הרווחה.
  3. כמו כן מוצע כי פעילות ועדות הזכאות והוועדה המיוחדת תועבר למשרד המשפטים ושאת תפקידיו של מנהל המינהלה בעניינים אלה ימלא מנכ"ל משרד המשפטים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

העברת הסמכויות נעשית ללא העברת תקציב, כך שהלכה למעשה יישארו המפונים ללא מענה.