חוק ההסדרים/השוואת זכויות אלמן ואלמנה בחוק הביטוח הלאומי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

תקציר

ביטול קצבת השאירים. אלמנה לא תהא זכאית עוד לקצבה, אלא אם תעמוד בתנאים קיצוניים – כפי שהיה עד עתה לגבי אלמנים.

  • עמוד 130 בהצעת מדיניות 2009
  • עמוד 16 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

אלמנה, שאין לה ילדים הסמוכים על שולחנה, ואשר הכנסתה גבוהה מ-57% מהשכר הממוצע במשק לא תהא זכאית עוד לקצבת שאירים. במקום לתקן את החוק באופן שמשווה את הזכויות, מבקשים לתקן את החוק באופן שמשווה את העדרן.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

המצב החוקי הנוכחי מפלה לטובה נשים בכל הנוגע לקצבת שאירים. אלמנים זכאים לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) כל עוד שיש עמם ילד, או שאין עמם ילד אך הכנסתם מכל המקורות אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק (כ-4,367 ש”ח). אלמנות מקבלות קצבת שאירים לכל חייהן גם אם ילדיהן עזבו את הבית, ללא כל תלות בהכנסותיהן.

לאפליה זו שנקבעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, לטובת אלמנה אין עוד הצדקה. לפיכך מוצע לבטלה כך שיושוו תנאי זכאותה של אלמנה לתנאי הזכאות של אלמן, ולקבוע כי אלמנה תהיה זכאית לקצבת שאירים מהמוסד כל עוד יש עמה ילד, או שאין עמה ילד אך הכנסתה הכוללת נמוכה מ-57% מהשכר הממוצע במשק.

הצעת תקציב 2009-2010

המצב החוקי הנוכחי מפלה לטובה נשים בכל הנוגע לקצבת שאירים. אלמנים זכאים לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) כל עוד יש עמם ילד, או שאין עמם ילד אך הכנסתם מכל המקורות אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק (כ-4,564 ש"ח). אלמנות מקבלות קצבת שאירים לכל חייהן גם אם ילדיהן עזבו את הבית, ללא כל תלות בהכנסותיהן.

לאפליה זו שנקבעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, לטובת אלמנה אין עוד הצדקה. לפיכך מוצע לבטלה כך שיושוו תנאי זכאותה של אלמנה לתנאי הזכאות של אלמן, ולקבוע כי אלמנה תהיה זכאית לקצבת שאירים מהמוסד כל עוד יש עמה ילד, או שאין עמה ילד אך הכנסתה הכוללת נמוכה מ-57% מהשכר הממוצע במשק.

נוכח המשבר הכלכלי והצורך לעמוד ביעדי התקציב לשנים 2009 ו-2010 מוצע בזאת להפחית בהתאם מהקצבות אוצר המדינה למוסד 12 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2009 ו-30 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2010.