חוק ההסדרים/התייעלות במשרד החינוך

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

איחוד מחוזות במשרד החינוך וביטול המינהל לחינוך התיישבותי. התאמות בתקציב "אופק חדש".

  • עמוד 24 בהצעת מדיניות 2009 (איחוד מחוזות במשרד החינוך וביטול המינהל לחינוך התיישבותי)
  • החלטת ממשלה מס' 3984, איחוד מחוזות במשרד החינוך
  • עמוד 5 בהצעת תקציב 2009-2010 (התייעלות במשרד החינוך)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

פגיעה בייחודיות של מערכת החינוך בהתיישבות החקלאית. הותרת זרם עצמאי רק לחרדים.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

כיום ישנם שבעה מחוזות שונים במשרד החינוך האחראיים על הפעלת מערכת החינוך באזורים גאוגרפיים מוגדרים. ריבוי המחוזות מביא לחוסר יעילות של הפעלת מערכת החינוך.

במסגרת הצעדים לייעול המגזר הציבורי וצמצומו, מוצע לאחד (במשרד החינוך) את מחוז חיפה עם מחוז צפון ואת מחוז תל אביב עם מחוז מרכז. איחוד המחוזות כאמור יביא לייעול המערכת, ללא שינוי בתפוקות הנדרשות שכן ריבוי המחוזות מביא לכפילות בתפקידים.

המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך אחראי על בתי הספר העל יסודיים האזורים ההתיישבותיים, כפרי הנוער והמוסדות הפנימייתיים בכל הארץ. במסגרת הצעדים לייעול המגזר הציבורי וצמצומו מוצע להעביר את הטיפול בחינוך ההתיישבותי למחוזות במשרד החינוך.

הצעת מדיניות 2009-2010

1. בשל המשבר הכלכלי, צבר ההתחייבויות הגבוה של הממשלה, והקושי של משרד החינוך לעמוד בסיכום מיום 28 במאי 2007 שבין משרד האוצר למשרד החינוך ושעניינו המקורות למימון הרפורמה, מוצע להתאים את הגידול במספר בתי הספר שייכנסו לרפורמת "אופק חדש", בכל אחת משנות הלימוד תש"ע ותשע"א, לתקציב שהוקצה לרפורמה בהצעת התקציב לשנת הכספים 2009.

החלטה זו אינה גורעת מההתחייבות להשלים את יישום הרפורמה, באופן הדרגתי, עד ליום 1 בספטמבר 2013. 2. בנוסף למטה משרד החינוך, פועלים במשרד החינוך שבעה מחוזות שונים, לפי חלוקה גאוגרפית, האחראיים על הפעלתה השוטפת של מערכת החינוך. היקף התלמידים בבתי הספר במחוזות השונים, לצד ההיקפים הגאוגרפיים המצומצמים של כמה מהמחוזות, מצביע על ריבוי מחוזות. ריבוי המחוזות כאמור, מביא לחוסר יעילות בפעילות מערכת החינוך, שמתבטא, בין היתר, בכפילות של דרג ניהולי באזורים סמוכים, בחלוקת המשאבים המוקצים למחוזות חינוך לפי חלוקה גאוגרפית ארכאית מחד, ובחוסר יכולתו של הדרג הניהולי במחוזות סמוכים ליישם מדיניות נפרדת ושונה מאידך.

לאור האמור, ובמסגרת הצעדים לייעול המגזר הציבורי וצמצומו, מוצע לאחד, במשרד החינוך, את המחוזות מחוז חיפה עם מחוז צפון ואת מחוז תל אביב עם מחוז מרכז.

3. המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך אחראי על בתי הספר העל-יסודיים ההתיישבותיים, כפרי הנוער והמוסדות הפנימייתיים בכל הארץ. כיום נדרש מינהל החינוך ההתיישבותי לקדם את בתי הספר תחת סמכותו בעיקר מתוך ראייה אזורית. כך, המינהל לחינוך התיישבותי פועל בכפילות עם המחוזות השונים במשרד החינוך. לפיכך מוצע, במסגרת הצעדים לייעול המגזר הציבורי וצמצומו, להעביר את הטיפול בחינוך ההתיישבותי למחוזות השונים במשרד החינוך.