חוק ההסדרים/חופשת לידה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים

תקציר

קיצור תקופת חופשת הלידה מ-14 שבועות ל-12 שבועות.

  • עמוד 126 בהצעת מדיניות 2009

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

פגיעה בריבונות הכנסת (ביטול חוק שחוקקה הכנסת בחקיקה מהירה) ובאמהות לאחר לידה.

דברי הסבר

דמי הלידה משולמים למבוטחת (שכירה או עצמאית) שצברה את תקופת ההכשרה הנדרשת בחוק. שיעור דמי הלידה הוא מלוא שכרה הממוצע של המבוטחת בשלושת החודשים האחרונים שקדמו ליום הלידה, ובלבד שהוא לא עולה על התקרה הקבועה בחוק. בשנת 2007 שילם המוסד לביטוח לאומי כ-1.5 מיליארד ש”ח עבור דמי לידה. ביום 8 במאי 2007 חוקק בכנסת חוק עבודת הנשים (תיקון מס 37), התשס"ז-2007 (להלן – תיקון חוק עבודת נשים), אשר האריך את תקופת חופשת הלידה מ-12 שבועות ל-14 שבועות. מוצע לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים כך שהתקופה המירבית לתשלום דמי לידה תהיה בהתאם למצב החוקי ששרר טרם תיקון חוק עבודת נשים וזאת על מנת לעמוד במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2009. קיצור התקופה המירבית צפוי להביא לחיסכון של כ-260 מיליון ש”ח.