חוק ההסדרים/מסים – הגדלת שווי השימוש ברדיו טלפון נייד

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הגדלת שווי השימוש ברדיו טלפון נייד – תיקון תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד):

מכוח סעיפים 2(2)(ב) ו-243 לפקודת מס הכנסה הותקנו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002. בתקנות נקבע כי שווי השימוש לכל חודש בטלפון נייד שהועמד לרשות העובד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או 95 ש"ח (סכום מעודכן לשנת 2009) לפי הנמוך, והכול בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד בשל אותו טלפון נייד.

מומלץ להעלות את המגבלה של 95 ש"ח לחודש ל-150 ש"ח לחודש מהטעמים הבאים:

נתח השימוש העסקי מסך הטלפונים הניידים הולך וגדל עם השנים וכמו כן יש גידול בסבסוד הצולב בין שיחות עסקיות לשיחות פרטיות. כתוצאה מכך, השימוש הפרטי שנעשה בטלפונים הניידים שעומדים לרשות העובדים הולך וגדל. כמו כן, מחירי השיחות התייקרו וכך למעשה המגבלה של 95 ש"ח לחודש אינה משקפת נאמנה את הניצול הריאלי של השימוש הפרטי שנעשה על ידי העובדים. ועדיין מוטב שת ישאר תקרה כדי למנוע מיסוי עודף למי שמבצע שימוש נרחב במכשירים אלה לצורכי עבודה.

תוספת הכנסות של 200 מיליון ש"ח.