חוק ההסדרים/מסים – הפחתת תקרת הפטור ממס על רווחים שמקורם בהימורים בהגרלות ובפרסים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה ספורט

תקציר

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

הפחתת תקרת הפטור ממס על רווחים שמקורם בהימורים בהגרלות ובפרסים

בתוכנית הכלכלית מיום 1 ביולי 2003 הוטל לראשונה חיוב במס בגובה של 25% על רווחים שמקורם מהימורים, הגרלות ופרסים (שאינם מפרסים שניתנו במסגרת אישית), וזאת כהמשך לרפורמה במס מתחילת אותה שנה שבמסגרתה הורחב בסיס המס מחד, והופחת נטל המס על עבודה מאידך. במסגרת אותה תכנית הוסמך שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור הימורים, הגרלות ופרסים כאמור לעיל, שערכם פחת מסכום שיקבע. בצו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003, נקבע פטור על רווחים שמקורם מהימורים, הגרלות ופרסים בסכום של עד 54,960 ש"ח (ופטור חלקי לרווחים בסכום של עד 109,920 ש"ח כאשר גובה הפטור יורד בהדרגה ב-1 ש"ל לכל שקל של "חריגת" הזכיה מעל הסכום 54,960 ש"ח). כל הסכומים מעודכנים לשנת המס 2009.

תוספת ההכנסות נאמדת בכ-100 מיליון ש"ח.