חוק ההסדרים/מסים – הקמת צוות מס שבח

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה מיסוי

תקציר

הקמת צוות לבחינת פטור מס שבח בעת מכירת דירות מגורים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

שינוי מבני בפטור מס שבח בעת מכירת דירות מגורים – הקמת צוות מס שבח.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, מעניק פטור ממס בעת מכירת דירת מגורים, זאת בהתאם לתנאים הקבועים בפרק חמישי 1 לחוק, בעת עמידה בפטור זכאי המוכר לפטור מוחלט מהשבח, זאת ללא כל הגבלת סכום ובניגוד גמור לכללי הצדק ולעקרון הפרוגרסיביות. נוסף על האמור יש לזכור כי בשנים האחרונות (מאז ה-7.11.01) הופחת שיעור המס על השבח לשיעור של 20%, וכן תוקן החוק כך שביכולתו של הנישום לדרוש בניכוי מהשבח את ההוצאות בהן עמד לשם רכישת, השבחת ומכירת הדירה. כך שנטל המס בגין מכירת מקרקעין הופחת באופן משמעותי. מוצע להקים צוות שיגבש בתום 20 יום דרכים לצמצום הפטור ממס שבך בעת מכירת דירות מגורים, כאמור.