חוק ההסדרים/נציגויות בחו"ל – משרדי האוצר והחוץ

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

סגירת שתי נציגויות של משרד האוצר וצמצום פעילויות האגף לקשרי תרבות ומדע והאגף לשיתוף פעולה בינלאומי.

דברי הסבר

מדינת ישראל היא אחת המדינות בעלות המספר הרב ביותר של נציגויות ברחבי העולם. בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית בתחומי התקשורת, במחשוב וההתפתחות בתחום התחבורה, החלו מדינות המערב בצמצום ובאיחוד נציגויותיהן בחו"ל, תוך מעבר מנציגויות בכל מדינה לנציגויות אזוריות.

במסגרת החלטת ממשלה מס' 2600 מיום 8 בספטמבר1997, החלטת ממשלה מס' 242 מיום 7 בספטמבר 1999, וכן החלטת ממשלה מס' 146 מיום 25 במרץ 2003, הוחלט להפחית את מספר הנציגויות של המדינה בחו"ל. החלטות אלה טרם בוצעו במלואם ולכן מוצע להמשיך במגמה ולהקטין את מספר הנציגויות של משרד החוץ ומשרד האוצר בעולם.

בנוסף, עקב הצורך בהפחתות בתקציב המדינה, מוצע להפחית את תקציב משרד החוץ בסך 5 מליון ש"ח באמצעות נקיטת צעדי ייעול, צמצום כפילויות והפחתת תקורות, בין היתר באמצעות צמצום פעילות האגף לקשרי תרבות ומדע והאגף לשיתוף פעולה בינלאומי.

לאור האמור, מוצע להפחית 20 מיליון ש"ח מבסיס תקציב משרד החוץ ו-10 מליון ש"ח מבסיס תקציב משרד האוצר.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

כבר כיום פועלות נציגויות משרד החוץ בחוסר תקנים, ובמקומות רבים נדרשת נציגות אחת לכסות מספר רב של ארצות. דבר זה מביא לפגיעה ביכולת של מדינת ישראל לתת מענה דיפלומטי הולם לצרכיה. צמצום נוסף יפגע אנושות בשירות הדיפלומטי של מדינת ישראל.