חוק ההסדרים/צמצום כוח אדם במשרדי הממשלה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה קיצוצים בתקציב

תקציר

צמצום כוח-האדם המשרדי הממשלה, במוסד לביטוח לאומי, בשירות התעסוקה, ברשויות המקומיות, בכנסת ובמשרד מבקר המדינה, ב-1%. הצמצום יעשה על ידי הפחתת התקציב המיועד לשכר ועידוד פרישה.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

קיצוץ נוסף ביכולת של משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלה לספק שירות ראוי לאזרח. מעבר לכך מדובר בפגיעה קשה בנשים, שהן רוב המועסקות במגזר זה בתקופה בה לא נוצרות משרות חדשות במשק.

דברי הסבר

מדינת ישראל מאופיינת בממשלה ובמגזר ציבורי הגדולים משמעותית מהמדינות המערביות המפותחות. למרות פעילות מתמשכת של הממשלה להקטנת המגזר הציבורי לא חלו שינויים משמעותיים לאורך השנים בגודל הממשלה ובהיקף ההוצאה הציבורית. כך, מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנת 2007, על אף מדיניות הממשלה לצמצום כוח האדם, גדל המגזר הציבורי בכ-1.5%.

מוצע על כן להפחית את שיא-כוח אדם, מספר חודשי העבודה הבלתי צמיתה וכן את הכמויות הנלוות במשרדי הממשלה וביחידות הסמך בשיעור של 1% בשנת 2009.

כמו כן מוצע לתת למנהלי משרדי הממשלה ויחידות הסמך תמריץ לעודד פרישת עובדים. בשנים האחרונות, הממשלה מעודדת יציאת עובדים בפרישה מוקדמת באמצעות מדיניות של פרישה מרצון המאפשרת לעובד לצאת לפרישה מוקדמת בשירות המדינה, בהסכמת המעביד, בתנאי פרישה מוגדלים ובמידה ומשרת העובד מתבטלת. מדיניות זו לא נתנה למשרדי הממשלה תמריץ מספיק, וזאת בשל העובדה שמשרתו של העובד מתבטלת, כאמור.

מוצע על כן לתמרץ את משרדי הממשלה לתמוך ולעודד יציאת עובדים משירות המדינה וזאת באמצעות מענק תקציבי, בבסיס התקציב, בסך של 75% מהוצאות השכר הנחסכות למשרד כתוצאה [קטוע במקור!]