חוק ההסדרים/2009/קטגוריה אנרגיה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום אנרגיה

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
הגברת התחרות במשק החשמל – קידום ההפרטה וצמצום כוחה של חברת החשמל החלטת ממשלה
הסדרת משק הגז הטבעי החלטת ממשלה
קידום התחרות והתשתיות במשק הדלק החלטת ממשלה
הסדרת פעילות ועדת המכרזים הבינמשרדית להקמת מתקן גז טבעי נוזלי החלטת ממשלה
מסים – מיסוי עלויות חיצוניות בייצור חשמל החלטת ממשלה

סעיפים שהוצאו

סעיף סטטוס
הסדרת מבנה הרגולציה במשק החשמל – הקמת רשות אנרגיה הצעת מדיניות