חוק ההסדרים/2009/קטגוריה שירותי דת

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום שירותי דת

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
שירותי הדת – מינוי חשב מלווה – מינוי חשב מלווה למועצות דתיות הצעת חוק (חדש)
שירותי הדת – קבורה רוויה בבתי קברות אזוריים – העלאת תעריפי הקבורה הצעת חוק
איחוד מועצות דתיות החלטת ממשלה

סעיפים שהוצאו

סעיף סטטוס
ייעול אופן מתן שירותי הדת – סגירת מועצות דתיות בישובים קטנים [עיתונות] החלטת ממשלה
הסדרת מערך הקבורה החלטת ממשלה