חוק ההסדרים/שינוי מנגנון ההתחשבנות בגין עודפי תקציב המוסד לביטוח לאומי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

הפסקת הנפקת אג"ח עיבל לטובת הביטוח הלאומי

  • עמוד 95 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4023, שינוי מנגנון ההתחשבנות בגין עודפי תקציב המוסד לביטוח לאומי

דברי הסבר

כיום, המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) משקיע את יתרות הכספים (העודף התפעולי) שלו באופן שווה בשתי איגרות חוב מסדרות מיוחדות המונפקות עבורו בלבד על-ידי בנק ישראל. האיגרות הן:

  1. אג"ח "עיבל" – איגרת ל-20 שנה הנושאת ריבית של 5.5% צמודה כשמדד הבסיס הוא המדד שפורסם בחודש ההשקעה. האיגרת נפרעת ב-12 תשלומים, אחת לשנה החל מהשנה התשיעית.
  2. אג"ח הנושאת ריבית צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא המדד המתייחס לחודש ההשקעה. גובה הריבית על איגרת זו נקבעת על-פי מועד ההנפקה בשיטה שהוסכמה עם משרד האוצר והיא מותאמת לריבית על איגרות חוב המונפקות על ידי הממשלה באותו החודש.

בכל שנה הפירעונות מאגרות החוב מתווספים לעודף השוטף של המוסד ומושקעים מחדש באגרות החוב של הביטוח לאומי. כך לדוגמה, בשנת 2007 העודף השוטף של המוסד היה 1.6 מיליארד ש”ח ופירעונות האג"ח הגיעו לסכום של 5.9 מיליארד ש”ח, ולפיכך באותה שנה הושקעו מחדש באגרות המיוחדות כ-7.5 מיליארד ש”ח. בשנת 2008 גובה הפירעונות של האגרות אותם מחזיק המוסד יגיע לכ-6.6 מיליארד ש”ח.

כיום עלות גיוס ההון של המדינה עומדת על שיעור נמוך מ-5.5% אשר ניתנים על-ידי אג"ח מסוג "עיבל". על-כן מוצע לבטל את הפקדת העודפים של המוסד באג"ח מסוג "עיבל", אשר משקף סבסוד של המדינה באמצעות תשלום ריבית הגבוהה מריבית השוק, ולהפקיד את כל עודפי המוסד, העודף התפעולי, תשלומי הריבית ופירעונות הקרן, באגרות חוב המעניקות תשואה מותאמת שוק – כפי שנעשה היום עבור מחצית מהפקדות המוסד.

בהתאם לאמור מוצע להפחית את תקציב תשלומי הריבית ב-150 מיליוני שקלים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

הורדה של 150 מליון ש"ח לשנה מן המוסד לביטוח לאומי. מתוסף לשורה ארוכה של פגיעות נוספות במוסד לביטוח לאומי.