חוק ההסדרים/שינוי תקופת הזכאות לקצבת ילדים לבני 18

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים

תקציר

שינוי תקופת הזכאות לקצבת הילדים לבני 18

  • עמוד 20 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

סעיף 72(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי תקופת תחילת הזכאות לקצבת הילדים תלויה בתאריך בו נולד הילד. ילד אשר נולד עד ה-15 בחודש פלוני תשולם הקצבה עבור אותו החודש, ואילו ילד אשר נולד אחרי ה-15 בחודש פלוני תשולם הקצבה החל מהחודש הבא. לעומת זאת, הזכאות לקצבה מסתיימת בתום החודש שבו מלאו לילד 18 שנים ללא תלות בתאריך בו נולד הילד.

מוצע בזאת לשנות את תקופת סיום הזכאות לקצבת הילדים, בהתאם לתקופה של תחילת הזכאות ולקבוע כי תשלום הקצבה עבור ילד אשר נולד עד ה-15 בחודש פלוני, יסתיים בחודש שקדם להגיעו של הילד לגיל 18 ואילו תשלום הקצבה עבור ילד אשר נולד אחרי ה-15 בחודש פלוני, יסתיים ביום האחרון של החודש שבו נפסקה הזכאות. התיקון האמור צפוי להביא לחיסכון שנתי של כ-10 מיליון ש"ח בשנה.

נוכח המשבר הכלכלי והצורך לעמוד ביעדי התקציב לשנים 2010-2009 מוצע בזאת לשנות את תקופת סיום הזכאות לקצבת הילדים ולהפחית בהתאם מהקצבות אוצר המדינה למוסד לביטוח לאומי 4 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2009 ו-6 מיליון ש"ח בשנת התקציב 2010.