חוק ההסדרים/תיקון החלטת הממשלה בדבר החינוך המשלב

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

מימון חוק חינוך ממלכתי משלב ייעשה ממקורותיו הפנימיים של משרד החינוך

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

הצעת החוק של החינוך המשלב עברה ב-15/7/08, ומשמעותה הקמת זרם חמישי במערכת החינוך הממלכתית. ביטול התקציב הייעודי ליישום החוק ולמעשה ריקונו של החוק מתוכן. התוספות התקציביות שמקבל משרד החינוך (בצד קיצוץ תקציבי) יש להן מטרות ויעדים, כריכת יישום החוק בתוספות אלו משמעותה ביטול חוק שהכנסת חוקקה הלכה למעשה.

דברי הסבר

בהחלטת הממשלה 3770 מיום 13 ביולי 2008 (להלן – החלטת הממשלה) נקבע כי הממשלה תתמוך בהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – חוק חינוך ממלכתי משלב),התשס"ח-2008 (להלן – החוק) בכפוף לסייגים שפורטו במכתבה של שרת החינוך אל מזכיר הממשלה מיום 6 ביולי 2008 וביניהם דרישתה של שרת החינוך כי משרד האוצר יעביר לבסיס התקציב של משרד החינוך את התוספות התקציביות הנדרשות לצורך יישומו של החוק.

לאור התוספות התקציביות המשמעותיות שמקבלת מערכת החינוך, מוצע לתקן את החלטת הממשלה כך שמימון התוספות התקציביות הנדרשות ליישומו של החוק ייעשה ממקורותיו הפנימיים של משרד החינוך.