חוק ההסדרים/תיקון חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה-1995

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה תחבורה

תקציר

הסדרת הדרכים לגביית אגרה במנהרות הכרמל

  • עמוד 70 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4004, תיקון חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995
  • סעיף 8 (תיקון חוק כביש אגרה (מנהרות הכרמל)) בהצעת חוק ההסדרים 2009
  • סעיף 27 בהצעת חוק ההסדרים 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

יש בהצעה מודל דומה לזה של כביש שש שכנגדו הייתה ביקורת. יש לנהל דיון מעמיק בנושא תוך לימוד המודל והיישום בכביש שש, והפקת לקחים ממקרים דומים. אין השלכה לתקציב המדינה 2009.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

בעת חקיקת חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), במקביל לחקיקת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש 6), שיטות הגבייה המקובלות בעולם היו אלו המאפשרות גביית האגרה רק בטרם הכניסה לכביש. כיוון שכך, שני החוקים האמורים קבעו מנגנוני גבייה ואכיפה המתאימים לשיטת גבייה זו. טכנולוגיות גבייה שהתפתחו במשך השנים מאפשרות כיום שימוש במנגנוני גבייה מתקדמים המאפשרים לנהג הרכב לשלם עבור הנסיעה בכביש גם לאחר מועד הנסיעה. חוק כביש 6 תוקן זה מכבר על מנת לאפשר גבייה באמצעים מתקדמים ואילו חוק מנהרות הכרמל טרם תוקן ולפיכך במתכונתו הנוכחית אינו מעניק לזכיין את הוודאות הנדרשת בכדי להפעיל מנגנון גבייה טכנולוגי מתקדם.

מוצע לתקן את החוק כך שיאפשר לזכיין לעשות שימוש באמצעי גבייה אלקטרוניים. התיקון יבטיח לזכיין וודאות בגביית האגרה גם בגבייה שתעשה לאחר מועד הנסיעה בכביש וכך יאפשר לו לעשות שימוש גם במערכות גבייה טכנולוגיות ומתקדמות. כמו כן, ייקבעו מנגנוני ערר וקבילות ראיות שיסייעו להכריע במחלוקות ביתר יעילות ובמינימום סחבת משפטית.

בימים אלו מקדמים משרדי התחבורה והאוצר חקיקת חוק כבישי אגרה אשר עתיד להסדיר את המסגרת החוקית בנוגע להקמתם והפעלתם של כבישי אגרה בישראל. חוק זה כולל, בין היתר, הסדרים בתחומים הנדרשים בהחלטה זו. על כן, מוצע כי ההסדרים שייקבעו בתיקון החוק יתאמו להוראות בהצ"ח כבישי אגרה, התשס"ח-2008 המוסכמות על המשרדים, בשינויים המחויבים, והכל כפי שיוסכם בין מקדמי החוק ובין משרד המשפטים.

גביית אגרה במסגרת החוק הקיים עלולה לגרום הן לרמת שירות נמוכה והן לעומסי תנועה בכניסות למנהרות הכרמל. רמת שירות זו ועומסי התנועה עלולים להוריד את הביקוש לנסיעה בכביש ובכך להפעיל את רשת הביטחון שהובטחה לזכיין בהסכם הזיכיון ולחייב את המדינה בתשלום מיליוני ש"ח בשנה. הזכיין נמצא כעת בשלבי הקמה מתקדמים של המנהרות ולפיכך אפיון מערכת האגרה נדרש בחודשים הקרובים.

הצעת חוק ההסדרים 2009

בעת חקיקת חוק כביש אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק מנהרות הכרמל או החוק), במקביל לחקיקת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש חוצה ישראל), היתה שיטת הגבייה הידועה בעולם, זו המאפשרות גביית האגרה רק בטרם הכניסה לכביש. כיוון שכך, שני החוקים האמורים קבעו מנגנוני גבייה ואכיפה המתאימים לשיטת גבייה זו.

טכנולוגיות גבייה שהתפתחו במשך השנים מאפשרות כיום שימוש במנגנוני גבייה מתקדמים המאפשרים לנהג הרכב להתקשר בהסכם עם בעל הזיכיון ולשלם בעבור הנסיעה בכביש גם לאחר ביצוע הנסיעה. חוק כביש חוצה ישראל תוקן זה מכבר כדי לאפשר גבייה באמצעים מתקדמים ואילו חוק מנהרות הכרמל טרם תוקן, ולפיכך במתכונתו הנוכחית אינו מעניק לזכיין את הוודאות הנדרשת כדי להפעיל מנגנון גבייה טכנולוגי מתקדם. בעל הזיכיון נמצא כעת בשלבי הקמה מתקדמים של המנהרות ולפיכך אפיון מערכת הגבייה נדרש בחודשים הקרובים.

גביית אגרה במסגרת החוק הקיים עלולה לגרום הן לרמת שירות נמוכה והן לעומסי תנועה בכניסות לכבישי מנהרות הכרמל. מתוך מטרה לשפר את רמת השירות הצפויה בכבישי מנהרות הכרמל ולמנוע את עומסי התנועה הצפויים בכניסות לכבישים עם פתיחתם, מוצע לתקן את חוק מנהרות הכרמל כך שיאפשר לזכיין לעשות שימוש באמצעי גבייה אלקטרוניים. התיקון יבטיח לזכיין ודאות בגביית האגרה, גם בגבייה שתיעשה לאחר מועד הנסיעה בכביש.

כמו כן, מוצע לקבוע מנגנוני ערר וקבילות ראיות שיסייעו להכריע במחלוקות הקשורות בהפעלת כבישי מנהרות הכרמל ובגביית אגרה בעד הנסיעה בהם, ביעילות מרבית.

הצעת חוק ההסדרים 2009-2010

בעת חקיקת חוק כביש אגרה (מנהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק מנהרות הכרמל או החוק), במקביל לחקיקת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה-1995 (להלן – חוק כביש חוצה ישראל), היתה שיטת הגבייה הידועה בעולם, זו המאפשרות גביית האגרה רק בטרם הכניסה לכביש. כיוון שכך, שני החוקים האמורים קבעו מנגנוני גבייה ואכיפה המתאימים לשיטת גבייה זו.

טכנולוגיות גבייה שהתפתחו במשך השנים מאפשרות כיום שימוש במנגנוני גבייה מתקדמים המאפשרים לנהג הרכב להתקשר בהסכם עם בעל הזיכיון ולשלם בעבור הנסיעה בכביש גם לאחר ביצוע הנסיעה. חוק כביש חוצה ישראל תוקן זה מכבר כדי לאפשר גבייה באמצעים מתקדמים ואילו חוק מנהרות הכרמל טרם תוקן, ולפיכך במתכונתו הנוכחית אינו מעניק לזכיין את הוודאות הנדרשת כדי להפעיל מנגנון גבייה טכנולוגי מתקדם. בעל הזיכיון נמצא כעת בשלבי הקמה מתקדמים של המנהרות ולפיכך אפיון מערכת הגבייה נדרש בחודשים הקרובים.

גביית אגרה במסגרת החוק הקיים עלולה לגרום הן לרמת שירות נמוכה והן לעומסי תנועה בכניסות לכבישי מנהרות הכרמל. מתוך מטרה לשפר את רמת השירות הצפויה בכבישי מנהרות הכרמל ולמנוע את עומסי התנועה הצפויים בכניסות לכבישים עם פתיחתם, מוצע לתקן את חוק מנהרות הכרמל כך שיאפשר לזכיין לעשות שימוש באמצעי גבייה אלקטרוניים. התיקון יבטיח לזכיין ודאות בגביית האגרה, גם בגבייה שתיעשה לאחר מועד הנסיעה בכביש.

כמו כן מוצע לקבוע מנגנוני ערר וקבילות ראיות שיסייעו להכריע במחלוקות הקשורות בהפעלת כבישי מנהרות הכרמל ובגביית אגרה בעד הנסיעה בהם, ביעילות מרבית.