חוק ההסדרים/2011/קטגוריה תעסוקה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2011

תחום תעסוקה

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
הצבת יעדי תעסוקה לשנים 2010-2010 – יעדי תעסוקה לעשור הקרוב הצעת מחליטים
שינוי מבנה הרגולציה בתחום התעסוקה במשרד התעשיה, המסחר והתעסוקה – שינוי ארגוני במשרד התמ"ת הצעת מחליטים
שיפור מערך ההכשרה המקצועית – מערך ההכשרה המקצועית הממומן בהתאם לאפקטיביות השמת הבוגרים הצעת מחליטים
הגברת אפקטיביות מבחן התעסוקה – דורשי עבודה יידרשו להתייצב ארבע פעמים בשבוע הצעת מחליטים
דיווח מקוון חודשי ושיתוף מידע בין הגופים השונים – דיווח רבעוני של מעסיקים על הכנסות עובדיהם ושיתוף מידע בין רשות המסים ומשרד התמ"ת הצעת מחליטים
שיפור ההקצאה במעונות יום ובקרה אפקטיבית על הקצאת המשאבים – קריטריונים לזכאות השתתפות המדינה במעונות יום הצעת מחליטים
עידוד תעסוקת חרדים – שינוי נוהלי גיוס חרדים לצבא (חוק טל) הצעת מחליטים
שירות אזרחי ולאומי – הגדלת מספר המשתתפים בשירות אזרחי ולאומי הצעת מחליטים
תוכנית ארצית לשילוב בתעסוקה של מקבלי גמלאות בגילאי העבודה – החלת תוכנית ויסקונסין בכל הארץ הצעת מחליטים
עובדים זרים ועידוד תעסוקת ישראלים – הגבלת העסקת עובדים זרים הצעת מחליטים
הגברת האכיפה מול מעסיקי עובדים שלא כחוק – האצת חקיקת סנקציות נגד מעסיקים של עובדים זרים ללא היתר הצעת מחליטים
תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה – הארכת שבוע העבודה מעבר ל-45 שעות הצעת מחליטים