חוק ההסדרים/2011/קטגוריה תעשיה ומסחר

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2011

תחום תעשיה ומסחר

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
גיבוש ומיקוד מדיניות מחקר ופיתוח – הקמת פורום למדיניות המו"פ הממשלתית הצעת מחליטים
תוכנית לחיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשיה – קידום מחקר אקדמאי יישומי בעל ערך מסחרי הצעת מחליטים
עדכון כלי מדען ראשי – שינוי כללי הפעולה של תוכנית החממות הטכנולוגיות הצעת מחליטים
עידוד השקעות גופים מוסדיים בתעשיה עתירת הידע – השתתפות המדינה בסיכוני מו"פ הצעת מחליטים
מרכזי מו"פ שישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית – גיבוש תוכנית לעידוד גופים פיננסים זרים להקים מרכזי מו"פ הצעת מחליטים
תמריצי מיסוי לעידוד ופיתוח התעשיה עתירת הידע – השקעה בחברת מו"פ תחשב כהוצאה מוכרת, הפחתת עלות רכישת חברת מו"פ, הקלות מס למדענים שבים הצעת מחליטים
תמריצים לעידוד רמת התחרותיות והפיתוח של התעשיה בישראל – שינוי חוק לעידוד השקעות הון הצעת מחליטים
מרכזי המחקר והפיתוח האזוריים במשרד המדע – הקפאת תקציבי "קול קורא" של משרד המדע והקמת וועדה לבחינת היעילות והתרומה של מרכזי מו"פ הצעת מחליטים
הידוק הבקרה על היטלי סחר – הטלת היטל סחר תידרש הסכמת משרד האוצר הצעת מחליטים