מדיה ויקי:Gadgets-definition

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עריכה

 • editIntro[ResourceLoader]|editIntro.js
 • Checkty[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,oojs-ui-widgets,mediawiki.util|type=general]|Checkty.js|Checkty.css
 • SubsetMenu[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.api]|SubsetMenu.js
 • wikied[ResourceLoader]|wikied.js
 • wikEdDiff[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.user]|wikEdDiff.js
 • OrphanCheck[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.api]|OrphanCheck.js
 • Revert[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|Revert.js
 • autocomplete[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,jquery.textSelection]|autocomplete.js
 • EditToolbar[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util]|EditToolbar.js
 • TemplateParamWizard[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,jquery.tipsy,jquery.textSelection,mediawiki.util|default]|TemplateParamWizard.js|TemplateParamWizard.css
 • TemplatesExternalLinks[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,jquery.textSelection]|TemplatesExternalLinks.js
 • Summarieslist[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|Summarieslist.js
 • ReferencesWarn[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|ReferencesWarn.js
 • Rechtschreibpruefung[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,jquery.cookie]|Rechtschreibpruefung.js
 • refsToLeft[ResourceLoader|default]|refsToLeft.js

עורך_חזותי

 • VeExtendedBar[ResourceLoader|dependencies=ext.visualEditor.desktopArticleTarget.init]|VeExtendedBar.js

קישורים

 • quickLinker[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|quickLinker.js
 • disambig[ResourceLoader|default|rights=minoredit]|disambig.css
 • redirect[ResourceLoader]|redirect.css

ניווט_וחיפוש

 • CustomSideBarLinks[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.Title]|CustomSideBarLinks.js
 • InterwikiOrder[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.api]|InterwikiOrder.js
 • customCommonsLink[ResourceLoader]|customCommonsLink.js
 • directlink-to-commons[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|directlink-to-commons.js
 • Dwim[ResourceLoader|skins=vector|dependencies=jquery.suggestions,mediawiki.user,mediawiki.util|default]|Dwim.js
 • popup[ResourceLoader]|popup.js
 • WikidataTab[ResourceLoader]|WikidataTab.js
 • Wdsearch[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|Wdsearch.js

עיצוב

 • moveVectorMenuToTabs[ResourceLoader|skins=vector]|moveVectorMenuToTabs.js
 • FixedMenu[ResourceLoader|skins=vector]|FixedMenu.css
 • FixedSidebar[ResourceLoader|skins=vector]|FixedSidebar.css
 • refStyle[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,jquery.cookie]|refStyle.js
 • CiteTooltip[ResourceLoader|dependencies=jquery.tipsy,mediawiki.user|default]|CiteTooltip.js
 • ExternalLinkIcon[ResourceLoader|default]|ExternalLinkIcon.css
 • foldPortalMenus[ResourceLoader|type=general]|foldPortalMenus.js|foldPortalMenus.css
 • hideRollback[ResourceLoader|rights=patrol]|hideRollback.css
 • NotifCountTitle[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.language]|NotifCountTitle.js
 • rcfilters[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|rcfilters.js
 • FlowDeluxeLocal[ResourceLoader]|FlowDeluxeLocal.js|FlowDeluxeLocal.css
 • HideRelatedArticles[ResourceLoader|skins=vector|default]|HideRelatedArticles.css

קטגוריות

 • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • Cat-a-lot[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Cat-a-lot.js

רשימת_המעקב

 • watchlistMark[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|watchlistMark.js
 • Watchlist[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.user]|Watchlist.js
 • watchlistWatcher[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|watchlistWatcher.js
 • WLM[ResourceLoader|type=general|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.api,mediawiki.jqueryMsg,mediawiki.util|rights=minoredit]|WLM.js|WLM.css

ניטור

 • RestoreWarnings[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.user]|RestoreWarnings.js
 • Warnings[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Warnings.js
 • DeleteRequest[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,jquery.ui]|DeleteRequest.js
 • rollBackSummary[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|rights=patrol]|rollBackSummary.js
 • UserMessages[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.Title,mediawiki.user]|UserMessages.js
 • RTRC[ResourceLoader]|RTRC.js
 • rcPatrol[ResourceLoader|rights=patrol|dependencies=mediawiki.util]|rcPatrol.js
 • toggleRCOptions[ResourceLoader|dependencies=jquery.makeCollapsible]|toggleRCOptions.js
 • patrolAlarm[ResourceLoader|rights=patrol|dependencies=mediawiki.util,user]|patrolAlarm.js
 • QuickRCDiff[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,mediawiki.diff.styles,mediawiki.api|peers=QuickRCDiffStyle]|QuickRCDiff.js
 • QuickRCDiffStyle[hidden]|QuickRCDiff.css
 • rcSlider[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui]|rcSlider.js
 • RCDesign[ResourceLoader]|RCDesign.css
 • IsBlock[ResourceLoader|rights=move|dependencies=mediawiki.util,mediawiki.api]|IsBlock.js
 • validate-template-params[ResourceLoader]|validate-template-params.css|validate-template-params.js
 • rollbackConfirm[ResourceLoader|dependencies=jquery.confirmable|rights=patrol]|rollbackConfirm.js
 • wikibugs-patrol[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.api,mediawiki.Title]|wikibugs-patrol.js

שונות

 • feedback[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|type=general|default]|feedback.js|feedback.css
 • ExternalLinkNewTab[ResourceLoader]|ExternalLinkNewTab.js
 • microblog[ResourceLoader]|microblog.js
 • Revinfo[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Revinfo.js
 • checkVoteRights[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|type=general]|checkVoteRights.js|checkVoteRights.css
 • MoveToCommons[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|MoveToCommons.js
 • wikibugs [ResourceLoader | default | dependencies=mediawiki.util, mediawiki.user, jquery.ui | type=general] | wikibugs.js | wikibugs.css
 • CommonsUpload[ResourceLoader|default|dependencies=mediawiki.util|rights=upload]|CommonsUpload.js
 • VeDirectionMarkTool[ResourceLoader|rights=hidden|hidden|dependencies=ext.visualEditor.core]|VeDirectionMarkTool.js|VeDirectionMarkTool.css
 • tasks[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|tasks.js
 • WdHeader[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.jqueryMsg,mediawiki.user]|WdHeader.js
 • tocMobile[ResourceLoader|targets=mobile]|tocMobile.css
 • linkscount[ResourceLoader]|linkscount.js

גאדג'טים_ניסיוניים

 • paramerror-warn-on save[ResourceLoader]|paramerror-warn-on save.js
 • tracking-category[ResourceLoader]|tracking-category.css
 • WLM-draft[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.api,mediawiki.jqueryMsg,mediawiki.util|rights=hidden]|WLM-draft.js|WLM.css
 • mobile-sidebar[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|mobile-sidebar.js
 • ime[ResourceLoader|hidden]|ime.js
 • ondemand-pgnViewer[ResourceLoader|hidden|targets=desktop,mobile]|pgnviewer.js
 • ondemand-Tabs[ResourceLoader|hidden]|ondemand-Tabs.js
 • ondemand-ImgToggle[ResourceLoader|hidden]|ImgToggle.js