מפת דרכים למשק החשמל

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ניתוח כלכלי רחב של העלויות הכרוכות בייצור אנרגיה באמצעים המקובלים - פחם, גז, ונפט, אל מול האלטרנטיבות.

מגמות ונתוני ייסוד

 • נתוני יסוד
  • ישראל היא "אי חשמלי" - לא יכולה להסתמך על שכנותיה לאספקת חשמל.
  • שמש קבועה ובאנרגיה חזקה.
  • מרכז ידע עולמי בתחום האנרגיה הסולרית והגאו-תרמית.
 • מגמות ארוכות טווח - התממשות ברמת וודאות גבוהה מאוד
  • שיא תפוקת הנפט
  • עלייה ברמת החיים
  • עלייה בנזקים בהוצאות על בריאות עקב זיהום (יותר אנשים נחשפים לזיהום מגיל צעיר, סינרגיה בין מזהמים, מודעות וידע רחבים יותר).
 • מגמות צפויות - רמת ודאות גבוהה-בינונית (בהתאם לטווחי הזמן)
  • חיוב ישראל במשטר מכסות פחמן.
  • החמרה בתקינה
  • שינויים בדרישות הצרכניות בעולם ובישראל (כולל מעקב אחר חומרי גלם ומקורות אנרגיה).
  • שיפורים טכנולוגיים: אנרגיה חלופית, הפחתת זיהום, צריכה יעילה יותר.

החזר אנרגיה על השקעת אנרגיה

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי

תלוי בסוג התאים. על פי המעבדה הלאומית לאנרגיה מתחדשת מערכת של תאים פוטו-וולטאים מחזירה את ההשקעה האנרגטית הדרושה לייצור כל המערכת (כלומר לא רק התאים עצמם) בתוך 3.5-3 שנים של תפוקה ממוצעת בארצות הברית. יש לציין שהחישוב לא כולל את שלב הפירוק, אולם תאים פוטו-וולטאים כמעט אינם מאבדים יעילות וייתכן ולא דורשים פירוק אלא רק איחסון מבוקר בתום חייהם. תאים יעילים יותר צפויים לקצר את תקופת הזמן הזו ל-1-2 שנים.

רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

עלויות בפועל של ההקמה והתיחזוק

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

נזק מזיהום אוויר

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

נזקי כרייה, שאיבה, הולכה

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

אפשרויות תעסוקה

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

אובדן מט"ח מקניית פחם

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

שטח אדמה שנחוץ לתחנה

(כולל חישוב מיוחד לשטחי חוף)

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

קיזוזי פחמן

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

נושאים נוספים

חיסכון במעלה או במורד הזרם, היוון, מוצר ציבורי, מונופול טבעי, שיא תפוקות הנפט (והפחם), ביזור וריכוזיות ודפוסי פיתוח

פחם
גז
נפט
תרמו סולארי
פוטו-וולטאי
רוח
ביומאסה
התייעלות אנרגטית

סיכום והשוואה

מקורות וחומרים