נחמיה שטרסלר בעד הפרטת בתי הכלא

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כותרת מקור: שיא חדש לצביעות

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=729084

מקור: הארץ, 20/06/06, נחמיה שטרסלר

טענות

  • מצד אחד יימשך הבכי על מר גורלם של האסירים ועל אובדן צלם אנוש, אך מצד אחר, כשתעלה הצעה מעשית לפתרון - יקומו מיד "החברתיים" ויתנגדו בתוקף.
  • מודל ההפרטה הוא בריטי והוא קובע פיקוח שוטף וצמוד של שירות בתי הסוהר על המפעיל הפרטי כדי להבטיח שיקפיד על כל זכויות האסירים ועל תנאי חייהם.
  • ועדה מייעצת בראשות שופט בדימוס תבדוק ותגיש דו"ח שנתי לכנסת על המצב בכלא.
  • כדי לנטרל את האפשרות שמישהו יצליח להשפיע על שופט כלשהו, או על ועדת שחרורים כלשהי, נקבע, שהתשלום לזכיין יהיה לפי מספר התאים הזמינים - לא לפי מספר האסירים.
  • המכרז קבע שטח מחיה מינימלי לאסיר, של 4.5 מטרים רבועים, אך "אפריקה ישראל" 5.28 מ"ר.
  • אפריקה ישראל אף תאפשר ביקורים חמישה ימים בשבוע - הרבה יותר מהמקובל כיום, בניהול הממשלתי הרחום והחנון.
  • בהסכם יש פירוט של 71 תנאים שהזכיין מחויב למלא. אם יחרוג מאחד מהם, הוא ייקנס באופן כבד ומיידי. למשל, אם ייכשל בהספקת מזון לפי מפרט מדויק, אם יפגע באחת מזכויות האסירים, או אם יקצץ בשעות המיועדות להכשרה מקצועית.
  • אין סטנדרט דומה לזה כיום.
  • המדינה תחסוך בעקבות ההפרטה במשך 25 שנות הזיכיון 320 מיליון שקל .

תגובות

הארץ פירסמו טוקבק שנכתב בתגובה