דו"ח העוני

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

החלשים נחלשים, החזקים מתחזקים - פרשנות על דו"ח העוני

מעיבוד ראשוני של נתוני הסקר הנוכחי של הלמ"ס אפשר כבר להסיק שדו"ח העוני ל-2004 יהיה קשה לעיכול. אחוז האזרחים העניים יעלה, ושר האוצר יידרש לתת הסברים

מאת סבר פלוצקר פורסם בידיעות אחרונות ביום 4.8.2006


החלשים נחלשים, החזקים מתחזקים. זו התמונה העולה מסקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ל-2004. בשנה שהוכתרה כשנת שגשוג כלכלי נפלאה העמיקו הפערים, והאי-שוויון בהכנסות קפץ מדרגה והגיע לרמתו הגבוהה ביותר.


יש מדינות נאורות, שבהן הרעה כה בולטת באי-שוויון הכלכלי בשנה אחת הייתה גורמת לנפילת הממשלה, או לפחות לבחינה מחודשת של מדיניותה הכלכלית והחברתית. אצלנו זה לא יקרה. שום שר, כולל שרי מפלגת העבודה, לא יתנתק ממושבו.


העמקת האי-שוויון בשנה של גאות יכולה לנבוע משני מקורות. מקור אחד הוא התפתחותיות שוק העבודה, המגדילות את הפערים בהכנסות ברוטו. המקור השני הוא מדיניות הממשלה, המקצצת בתמיכות ובקצבאות לאוכלוסיות החלשות ובעיקר למשפחות שראשון לא עובד. במקרה של 2004 הזינוק באי-שוויון הוא תוצאה משולבת של כוחות השוק ושל החלטות האוצר.


הנתונים מדברים בעד עצמם: ההכנסה ברוטו של משק בית בעשירון העליון עלתה ב-2.5%, בשעה שהכנסת המשפחה בעשירון התחתון ירדה ב-2.6%.


מצבם של העובדים המשתכרים מעט הורע מאוד. הורע גם מצבן של המשפחות שבהן ראש המשפחה לא עבד. אלה הם בדרך כלל משקי הבית המצויים על סף קו העוני או מתחת לו: קשישים, מובטלים, חולים, לומדי תורה נצחיים. ב-2004 צנחה ההכנסה נטו של משפחה שראשה לא עובד בכ-100 שקל לחודש או קרוב ל-2%.


ההבדל בין ברוטו לנטו אצל משפחה שראשה לא עובד מבטא (בחציו) את התמיכות והקצבאות של הביטוח הלאומי. הקצבאות קוצצו, ולכן המשפחות החלשות ביותר נשארו עם הכנסות מצומקות. העוני שלהן החמיר.


האזרחים המצויים בתחתית סולם ההכנסות בישראל הוכו אשתקד בין אם הם עובדים ובין אם אינם עובדים. העובדים אף יותר מהלא-עובדים: חלקם של שני העשירונים התחתונים של השכירים בעוגת ההכנסות ירד מ-6.2% ל-6%, והחלק של שני העשירונים העליונים עלה מ-43.9% ל-44.2%. שינוי של שתי עשיריות האחוז הוא לא משמעותי לשכיר החזק, הוא כן משמעותי וכואב לשכיר העני.


מעיבוד ראשוני של נתוני הסקר הנוכחי אפשר כבר להסיק שדו"ח העוני ל-2004 יהיה קשה לעיכול. אחוז האזרחים העניים יעלה, ושר האוצר יידרש לתת הסברים.


שימו לב להטעייה: בתחילה מדובר על 'שנת שגשוג' ועל כך שהגדלת הפערים היא בגלל עלייה לא שווה בהכנסות. אך הנתונים מראים על ירידה בהכנסות לעשירונים התחתונים. כך שלא רק שהם לא זכו ליהנות מהצמיחה, אלא מצבם ברוטו הורע - זאת עוד לפני תחשיבי קיצוץ הקיצבאות!

---- שחר 16:12, 29 אפריל 2006 (CDT)