האוצר מתכוון לבטל את נציגות הירוקים בוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

למי שמעוניין לדעת מה יחסו של אהוד אולמרט לסביבה ולשילוב של התושבים במערך התכנון שמחליט בעצם איך תראה הסביבה בה יחיו הם עצמם (ולא בעלי ההון שמקדמים את הפרוייקטים), הנה כתבה לדוגמה

חוק ההסדרים כולל סדרת שינויים בהליכי תכנון שנועדו לאפשר פיתוח מואץ, והשר הטרי אולמרט צפוי לתמוך בהם. הארגונים הסביבתיים: הוועדות יהפכו לזרוע מבצעת של הממשלה

מאת צפריר רינת, הארץ, 9.8.2005

משרד האוצר שוב מתכנן לחולל שינויים בהליכי תכנון ובנייה באמצעות שינויים מבניים הכלולים בחוק ההסדרים, שבהם אמורה הממשלה לדון היום. המשרד מציע בין השאר לקבוע סוג חדש של תוכנית מתאר גמישה ברמה המקומית, שאמורה לאפשר ייעוד שטחים לבנייה בהליך קצר יותר. כן מציע המשרד לצמצם את מספר החברים בוועדות התכנון המחוזיות ולבטל את הנציגות שיש כיום לארגונים הסביבתיים בוועדות אלה. ממלא מקום שר האוצר, אהוד אולמרט, צפוי לתמוך בהצעות אלה, אחרי שבעבר ביקר בחריפות את מוסדות התכנון וטען שהם חסרי יעילות ונתונים להשפעת הארגונים הירוקים.

על פי הצעת משרד האוצר ייעשה התכנון ברמה המקומית באמצעות תוכנית מתאר כללית וגמישה, שתקבע את הייעוד הכללי של הקרקע ואת ההיקף הכללי של שטח מיועד לבנייה, אולם לא תקבע זכויות בנייה ולא תאפשר הוצאת היתרי בנייה. כל אלה ייעשו באמצעות תוכנית מפורטת שתיגזר מאותה תוכנית גמישה. משרד האוצר טוען שכך תינתן גמישות מירבית לתכנון. הוא גם קבע לוח זמנים לאישור התוכנית, כ-24 חודשים.

בנוסף מציע משרד האוצר להרחיב את הסמכויות של ועדות תכנון מקומיות ולאפשר להן לאשר תוכניות בנייה חדשות או תוספת לבנייה קיימת, שכיום טעונות אישור של ועדת התכנון המחוזית.

כמו כן מוצע לצמצם במידה ניכרת את סמכויות הוועדה לשמירת קרקע חקלאית, הפועלת כיום במנהל התכנון במשרד הפנים. על פי ההצעה, יידרש אישור הוועדה לשינוי ייעוד של קרקע חקלאית או שטח פתוח אחר רק כאשר מדובר בתוכניות מחוזיות או ארציות.

הארגונים הירוקים תקפו בחריפות את הצעות משרד האוצר. במסמך עמדה שהכינו כמה מהארגונים הסביבתיים הגדולים, הם טענו שמשמעות הצעות אלה היא יצירת ועדות תכנון מחוזיות שבהן לא יהיה כל ייצוג לאינטרסים הסביבתיים והציבוריים, וכי ועדות אלה יהפכו להיות זרוע מבצעת של הממשלה.

לגבי תוכנית המתאר הגמישה מזהירים הירוקים שתוכניות שבהן יש אמירות כוללניות ובלתי ברורות ישרתו בעיקר את בעלי הכוח והאינטרסים, שינסו להגדיל את שיעור הפיתוח והבינוי. לדבריהם, מדובר בהליך שיפגע בסביבה ולא יאפשר לציבור להתנגד ולהביע את דעתו.

בעניין הרחבת סמכויות הוועדות המקומיות ציינו הירוקים שמדובר ברובד התכנוני המועד ביותר לשחיתויות ולקשיים באכיפה בגלל ריבוי אינטרסים מקומיים.

הדבר הוכח גם על סמך בדיקות של המשטרה שנעשו לאחרונה בוועדות תכנון מקומיות. "דווקא ועדות אלה זקוקות לרגולציה קפדנית יותר, ויש להיזהר מהרחבת סמכויותיהן, בייחוד על סמך תוכניות גמישות וכוללניות המאפשרות לוועדה המקומית חופש פעולה נרחב", נכתב במסמך העמדה של הארגונים הסביבתיים.

במכתב ששלחו אתמול הארגונים הירוקים לכל שרי הממשלה, הם ביקשו מהם להוציא את הסעיף המתייחס להליכי תכנון ובנייה מחוק ההסדרים, ולהעביר את העניין להליך חקיקה רגיל.

ראו גם