הפרטת השירותים החברתיים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

יובל יועז, הארץ, 12.12.2005

בישראל מתקיימת "הפרטה מואצת" של שירותים חברתיים חיוניים, שבשילוב חקיקה פוגענית מביאה להתגברות הפגיעה בזכויות האדם; כך טוענת האגודה לזכויות האזרח בדו"ח השנתי שלה המתפרסם היום, לרגל שבוע זכויות האזרח. בדו"ח מפורטות מגמות השחיקה בזכויות האדם בישראל בתחומים שונים, ובמרכזו הפגיעה ההולכת ומתגברת בזכותם של אזרחי המדינה לקיום אנושי בכבוד, לצד המשך הפרת זכויות האדם בשטחי הגדה, החמרה של האפליה הננקטת כלפי ערביי ישראל, ותופעות של ניצול עובדים זרים.

"המדיניות הכלכלית של הממשלה", נכתב בדו"ח האגודה, "הכוללת קיצוץ קצבאות, צמצום הסיוע בדיור, השתתפות הולכת ופוחתת של המדינה בעלויות הבריאות והחינוך, גורמת ליותר קשישים, ילדים ומשפחות שלמות לשקוע בעוני ובייאוש. הולכת וגוברת הפגיעה בזכותם הבסיסית של אזרחי ישראל להתקיים בכבוד, ובולטת במיוחד הפגיעה הגוברת בזכותם של אנשים עובדים להתפרנס בכבוד, הן בשל השכר הנמוך והן בשל אי-אכיפת חוקי העבודה".

לדעת האגודה, מגמת ההפרטה ההולכת ומתרחבת משקפת שינוי מהותי בתפישת חובותיה של המדינה כלפי אזרחיה. "זכויות האזרח מקומן במישור שבין האזרח למדינה. הפרטה פירושה העדפת ערכים של ייעול כלכלי על פני זכויות האזרח והעברת תפקידים שהם באחריותה המובהקת של הרשות המבצעת לידי חברות פרטיות - חלקן חברות זרות. הכנסת עקרונות הכלכלה החופשית למישור שבין המדינה לאזרח היא למעשה הפקעה של זכויות האזרח והפיכת כל אחד מאיתנו מבעל זכויות - לצרכן".

דוגמה למגמת ההפרטה הפוגעת בזכויות אדם מוצאת האגודה בתחום האשפוז הפסיכיאטרי, שהופרט באופן חלקי. לצד בתי החולים הממשלתיים פועלים גם בתי חולים פרטיים. "השנה נודע כי זה יותר משנתיים ידוע למשרד הבריאות כי בבתי החולים הפסיכיאטריים הפרטיים שוהים 70 בני אדם שאין צורך קליני להשאירם באשפוז, והם מוחזקים רק מתוך אינטרסים כלכליים של בתי החולים". משרד הבריאות, טוענת האגודה, "אמור לפקח על הנעשה בבתי חולים אלה, אך הוא הוכיח אוזלת יד ולא הצליח להעביר אנשים אלה למסגרות מתאימות בקהילה".

האגודה גם מבקרת בחריפות את "תוכנית ויסקונסין" שהמדינה יזמה, והמופעלת באמצעות חברות פרטיות. "תוכנית ויסקונסין אינה יוצרת מקורות תעסוקה חדשים", נכתב בדו"ח, "היא דוחקת אנשים אל אותו שוק עבודה רווי כשלב הבעיה הוא היעדר מקומות עבודה בעיקר לעובדים ברובד הנמוך של שוק העבודה, שאליו משתייכים רוב מקבלי הבטחת ההכנסה. במקרה הטוב יידחקו המשתתפים לעבודות לא יציבות, בשכר נמוך, ויצטרפו לשכבה גדלה והולכת של 'עובדים עניים'; במקרה הרע, יישלל מהם כליל סיוע המדינה".

בשולי הדו"ח מותחת האגודה ביקורת גם על הפרת זכויות אדם של המתנחלים שפונו במסגרת תכנית ההתנתקות. "ההתנתקות מרצועת עזה העמידה השנה במבחן את רשויות החוק ואת הציבור כולו", נמסר מהאגודה לזכויות האזרח עם פרסום הדו"ח, "הדיון בציבור המחיש את הקושי לשרטט את הגבול בין מחאה לגיטימית לבין המרדה, הסתה לאלימות והפרת חוק". בחלק מהמקרים, קובעת האגודה, "נקטו הרשויות צעדים חסרי פרופורציה תוך פגיעה בלתי מוצדקת בזכות לביטוי פוליטי ולמחאה".