חוק ההסדרים/הקפאת תגמולים, קצבאות ותשלומים שונים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה וביטוח לאומי

תקציר

הקפאת תגמולים, קצבאות ותשלומים שונים המשולמים בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות (הבטחת תשלום), חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק קליטת חיילים משוחררים, חוק סל הקליטה, חוק לפיצוי נפגעי גזזת, וחוק לפיצוי נפגעי פוליו.

  • עמודים 10-11 בהצעת תקציב 2009-2010

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

דברי הסבר

נוכח המשבר הכלכלי והצורך לעמוד ביעדי התקציב לשנים 2010-2009, מוצע בזאת כי בתקופה שמיום 1 באוגוסט 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2010, יוקפא העדכון של תשלומים המשולמים לפי חוקים שונים וכן הטבות הניתנות לפיהם. צעד זה עשוי להביא לחיסכון תקציבי בסכום הנאמד ב-390 מיליון ש"ח, בהתאם לשיעור עליית המדד הצפוי. כמו כן, מוצע לקבוע כי בתום התקופה האמורה יראו את הגמלאות, התשלומים וההטבות כאילו עודכנו בכל דין או הסכם בהם קבועה חובת עדכון של אותם התשלומים כך שהגמלאות, התשלומים והטבות יעודכנו ביום 1 בינואר 2011 לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני היום האמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה ביום 1 בינואר 2010. ומשנת 2012 ואילך ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר של השנה הקודמת.

השינוי המוצע צפוי להביא לחיסכון של כ-260 מיליון ש"ח בתשלומי קצבאות המשולמות לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, על-ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד). בהתאם לאמור, מוצע להפחית 260 מיליון ש"ח מהקצבות אוצר המדינה למוסד בשנת הכספים 2010.

בנוסף, השינוי המוצע צפוי להביא לחיסכון של כ-60 מיליון ש"ח בתשלומי התגמולים המשולמים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 ולפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950. בהתאם לאמור, מוצע להפחית סכום של 60 מיליון ש"ח מתקציב אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה שבמשרד הביטחון בשנת הכספים 2010.