חוק ההסדרים/הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

קיצוץ תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

דברי הסבר

בשנת 2005 החליטה הממשלה על אימוץ המלצות ועדת שיינין בדבר הקמתה של רשות לאומית לבטיחות בדרכים. בשנת 2006 עבר בכנסת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), תשס"ו-2006, ובמקביל סוכם על תקצוב הרשות בסכום של 360 מיליון ש"ח בשנת 2006, 400 מיליון ש"ח בשנת 2007, ו-550 מיליון ש"ח בשנים 2008-2010. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הוקמה במתכונתה החדשה בשנת 2007. במהלך שנת 2007 נוצלו רק כ-70% מתקציבי הרשות.

עיקר התועלת המתקבלת מהשקעה בבטיחות בדרכים מקורה בפיתוח תשתיות תחבורתיות בטיחותיות יותר ושיפור הבטיחות בכלי הרכב. מוצע לפיכך להותיר את פעילות הפיתוח של הרשות לבטיחות בהיקפה הקיים (220 מיליון ש"ח) ולצמצם את תקציבה השוטף ב-200 מיליון ש"ח. יתרת התקצוב השוטף בהיקף של 120 מיליון ש"ח תאפשר את המשך קיום הרשות לבטיחות כגוף מייעץ, מתכנן ומפקח בתחום הבטיחות בדרכים וכגוף המשתתף במימון פעילות בטיחות המבוצעת על ידי גופים ממשלתיים אחרים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

ההחלטה להקטין 36 אחוז מתקציב הרשות שמה לפלסתר את המלצות ועדת שיינין (שאותן קבלה הממשלה) שהמליצה על הקמת הרשות ועל תחומי הפעילויות שלה.