חוק ההסדרים/התייעלות במשרד לביטחון פנים וצמצום יחידות ייעודיות

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

ביטול האבטחה האזרחית במוסדות החינוך.
סגירת תזמורת משטרת ישראל.
הפחתת היקף העסקת אזרחים דרך חברות כח אדם במשטרת ישראל.

  • עמודים 120-121 בהצעת מדיניות 2009
  • החלטת ממשלה מס' 4042, התייעלות במשרד לביטחון הפנים וצמצום יחידות ייעודיות

דברי הסבר

סעיף 1

על-פי החלטת ממשלה מס' 5719 מיום 25.6.95 (אשר תוקנה בהחלטה מס' 3762 מיום 19.6.2005) (להלן – החלטת הממשלה), האחריות על אבטחת מוסדות חינוך הועברה ממשרד החינוך למשטרת ישראל. כן נקבע כי האבטחה תתבצע בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של משטרת ישראל ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה, תוך התבססות על אבטחה נקודתית וסביבתית. טרם החלטה זו הופעלה שיטת אבטחה במוסדות החינוך שכללה הצבת שומר בכל בית ספר אך לא בגנים ובמעונות יום.

החלטת הממשלה התבססה על עמדת הגורמים המקצועיים במשטרה אשר המליצו על מודל לאבטחה סביבתית, הכולל מאבטחים צמודים במוקדי סיכון בלבד, כגון קווי תפר. הממשלה, בהחלטתה האמורה, אמצה את תפיסת המשטרה בדבר האבטחה הסביבתית ואבטחה צמודה במוקדי סיכון, והעבירה את האחריות לאבטחת מוסדות חינוך ממשרד החינוך אל משטרת ישראל תוך ייעול שיטת האבטחה. במהלך השנים, הפכה האבטחה הנקודתית לאבטחה צמודה כמעט בכל מוסד חינוכי. אבטחה זו ניתנת על-פי תבחינים קבועים מראש ולא לפי רמת האיום הפח"עית (מוקדי סיכון) כפי שקבעה ההחלטה המקורית. אשר על כן, המודל האפקטיבי עליו המליצו הגורמים המקצועיים במשטרה הוחלף למעשה באבטחת מוסדות החינוך לפי קריטריונים שאינם תלויים ברמת האיום המשתנה.

עלות המערך הפועל כיום, אשר במסגרתו מיושמות שתי שיטות האבטחה: סביבתית וצמודה, נאמדת בלמעלה מ-180 מיליון ש"ח לשנה. בהחלטה הנוכחית מוצע לחזור לשיטת ההפעלה האמורה לעיל בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים במשטרת ישראל. הסכום שיחסך כתוצאה מהחלטה זו ינותב להגדלת מספר השוטרים העוסקים באבטחת מוסדות חינוך ולמטרות מבצעיות נוספות בהתאם לשיקוליה המקצועיים של משטרת ישראל.

סעיף 2

תזמורת המשטרה נוסדה בשנת 1921 במסגרת הצבא הבריטי. התזמורת עורכת הופעות בכל חלקי הארץ בטקסים משטרתיים וממלכתיים. פעילות זהה מתבצעת על ידי תזמורת צה"ל. יצויין, כי במסגרת תזמורת המשטרה מועסקים 43 שוטרים שעלותם נאמדת בכ-9 מיליון ש"ח בשנה. אשר על כן, מוצע לבטל את תזמורת המשטרה תוך שימוש בתזמורת צה"ל לפי הצורך.

סעיף 3

כיום מועסקים במשטרת ישראל כ-650 עובדים באמצעות חברות כח אדם, אשר מעמדם ותנאי העסקתם אינם ברורים. עלות העסקתם הכוללת נאמדת בכ-45 מיליון ש"ח בשנה. כמו כן, עם כניסתו לתוקף של סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996, יקלטו אותם עובדים כעובדי המשטרה באופן אוטומטי וזאת בניגוד למדיניות המשרד לבטחון פנים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

ביטול האבטחה במוסדות חינוך – השארת הנושא ללא כיסוי תקציבי. האם אנחנו מחכים לפגיעה ישירה בתלמידים כדי למצוא את התקציב?

ביטול תזמורת המשטרה – אין לקבל החלטה כאמור במסגרת מסמך המחליטים. מדובר ב-43 עובדים, אשר לפי ההצעה יפוטרו, וזאת בלא כל אפשרות לדון בנושא.

הפחתת היקף העסקת עובדים דרך חברות כוח אדם – ס' 12א' לחוק קבלני כוח אדם קובע, כי יש לקלוט את עובדי חברות כוח האדם העובדים מעל 9 חודשים כעובדי המעסיק בפועל. לצד סעיף זה אמור היה להיות סעיף הקובע את קליטתם של העובדים ועל כן לא ברור כלל, כיצד הפסקת העסקת העובדים באמצעות קבלני כוח אדם, על פי החוק, יכולה להביא לצמצום התקציב. סביר להניח, כי אינה משפיעה עליו, אולם ודאי שאינה מביאה לצמצום – אלא אם כוונת הסעיף להורות למשטרה לעבור על החוק.