חוק ההסדרים/ייעול אופן ביצוע מבחני הזכאות בביטוח הלאומי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תקציר

מבחני ההכנסה עפ"י הכנסות התובעים ממקורות אחרים, לרבות הכנסות פנסיוניות, קופות גמל, פיקדונות בנקאיים, תכניות ביטוח וכיוצא בזה.

דברי הסבר

הזכאות לחלק מהגמלאות המשתלמות על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) מותנית במבחני הכנסה. כיום, חלק ניכר ממבחני ההכנסה מתבצעים על סמך הצהרות בלבד של התובעים וצירוף מסמכים אותם נדרש התובע להמציא, כאשר למוסד יש יכולת מוגבלת לבדוק אם מדובר בנתונים מלאים ומדויקים. במטרה לייעל את ביצוע מבחני ההכנסה כאמור תוך הפחתת הנטל על תובעי הגמלאות מחד גיסא ומבלי לפגוע בזכויות הפרט מאידך גיסא, מוצע לקבוע כי בביצוע מבחני ההכנסה יסתמך המוסד בין היתר, על נתונים מנהליים, על הכנסות התובעים הנמצאים בידי רשויות המס והגופים הפיננסיים השונים ביניהם קרנות הפנסיה, קופות הגמל, הבנקים וחברות הביטוח.

לצד שיפור אופן ביצוע מבחני ההכנסה, מוצע להטיל על המנהלת הכללית של המוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר, לגבש תכנית לייעול אופן ביצוע מבחני הזכאות לקצבאות המוסד לביטוח לאומי, וזאת, בין היתר, באמצעות שילוב מערכות המידע של המוסד; שיפור אופן ביצוע מבחני התושבות; ריכוז הליך קבלת ההחלטות בתביעות לקצבה וקביעת ניכויים ושלילת זכויות גמלה ממי שהשיג גמלאות שלא כדין. במסגרת התכנית כאמור יגובשו תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום ההחלטה.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

משרד האוצר מבקש לקבוע בחוק כי לצורך ביצוע מבחני הכנסה יהיה המוסד לביטוח לאומי רשאי להצליב נתונים מינהלים על הכנסות התובעים הנמצאים בידו עם כאלו המצויים בידי רשויות המס ואף בידי מוסדות כגון בנקים, קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח.

ההצעה שמציג האוצר מצריכה חקיקה מפורטת המחייבת למצוא איזון קפדני וזהיר בין האינטרס בחיסכון כספי הביטוח הלאומי לבין החובה לשמור על צנעת הפרט. זאת, מאחר שעלולה להיפגע כאשר מצליבים שורה ארוכה של נתונים אישיים הנוגעים להכנסתו.