חקלאות כרות והבער

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כבישים ודרכים למשקים חקלאיים קטנים באמזונס בתמונת לווין, חותכים דוגמה של "עצם דג" בתוך היער וגורמים לקיטוע היער לשטחים קטנים והולכים. חקלאות כרות והבער זו, גורמת לבירוא יערות שכן הקרקע מעבדת את פוריותה במהירות עקב סחף קרקע והחקלאים נאלצים לעבור למקום חדש

חקלאות כרות והבער (Slash & Burn agricultural) היא טכניקת חקלאות הכוללת כריתה ושריפה של יערות ואדמות יער כדי ליצור שדות חקלאות. זו חקלאות קיום-עצמי שבדרך כלל משתמשים בה במעט כלים אם בכלל. היא בדרך כלל חלק מ"גידול נייד" (Shifting cultivation ) שבו מעבדים שדה למשך זמן קצר ולאחר מכן זונחים אותו, ו-Transhumance - נדידת רועים בין שדות מרעה עונתיים.

כיום חקלאות כרות והבער מקובלת בעיקר בקרב איכרים עניים החיים קרוב ליערות גשם. והיא משמשת בין 200 ל-500 מיליוני בני אדם ברחבי העולם. על פי הערכה משנת 2004, בברזיל לבדה יש כ-500,000 חקלאים זעירים, שכל אחד מהם מברא 10 דונם יער בשנה. שיטה זו אינה בת קיימא מעבר לצפיפות אוכלוסין מסויימת, בגלל שללא עצים, מתדרדרת איכות הקרקע ואינה מסוגלת עוד לתמוך ביבולים. על החקלאים להמשיך הלאה לחלקת יער חדשה ולחזור על התהליך. שיטות כמו חקלאות Inga alley הוצעו כחלופות להרס סביבתי זה.

השפעות סביבתיות

יער הגשם עשיר לכאורה בחומרי מזון המזינים את העצים והצמחים. אבל חומרי הזנה אלו נמצאים במעגל סגור כמעט של המערכת האקולוגית של היער.

כאשר כורתים או שורפים את העצים של יער גשם או יער טרופי אחר, נעלמים יחד עם העצים גם שורשי העצים המחזיקים את הרקבובית של תחתית היער במקומה. הרקבובית היא זו שאוגרת את חומרי המזון לשימוש של הדור הבא של הצמחים ובעלי החיים, ואת המערכת האקולוגית של יצורים חיים שמפרקים חומרים אלה. רוחות וגשמים סוחפים את הרקבובית הרחק מהאדמה, וזו מאבדת במהירות את הפוריות הגבוהה שהיתה לה כשהיה במקום יער גשם.

התוצאה הטיפוסית היא מדבור - לאחר שנתיים שלוש האדמה עניה מאוד בחומרי הזנה ודומה לאדמת מדבר. האיכר אינו יכול לגדל דבר בחלקה שלו, והוא נאלץ לעבור לעיר, או לכרות חלקה נוספת של יער גשם. חקלאות כרות והבער היא אחת הסיבות המרכזיות להרס יערות גשם, למדבור ולסחף קרקע.

ראו גם

קישורים חיצוניים

חקלאות

רקע: ייצור ראשוני - מחזור הזרחן - מחזור החנקן - קרקע - ציידים לקטים - המהפכה החקלאית - המהפכה הירוקה - חקלאות תעשייתית - פריון חקלאי - שימושי קרקע - דשן - הומוס - צפיפות אוכלוסין פיזיולוגית - חקלאות בישראל

Contour buffer strips NRCS.jpg

אתגרי קיימות בחקלאות: בליית קרקע - מדבור - משבר המים העולמי - התחממות עולמית - חומרי הדברה - דשן כימי - שיא תפוקת הנפט - שיא תפוקת הזרחן - חקלאות כרות והבער - הנדסה גנטית - השפעות סביבתיות של מזון מהחי - ביטחון תזונתי - נעילה טכנולוגית

חקלאות בת קיימא: חקלאות בת קיימא - אגרואקולוגיה - פרמקלצ'ר - ביו אינטנסיב - טכנולוגיה נאותה - קומפוסט - שמירת זרעים - גידולים משולבים - סיעוף - יערנות חקלאית - קציר מי נגר - מזון אורגני - מזון מקומי - גינה קהילתית - חקלאות נתמכת קהילה - הקרן לביטחון תזונתי - תוכנית אב לחקלאות בת קיימא

ספרים וסרטים: התמוטטות - רובים חיידקים ופלדה - גבולות לצמיחה - תכנית ב' - עולם מלא, צלחות ריקות - מהפיכת הקנה הבודד - הסיוט של דרווין - מלך התירס - עתיד המזון - כוחה של קהילה