תמ"א 35

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תוכנית מתאר ארצית 35 או תמ"א 35 היא תוכנית מתאר ארצית שנועדה להגדיר את מדיניות התכנון ופריסת היישובים בישראל עד שנת 2020. התוכנית, שנקראת גם "תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה, לפיתוח ולשימור", פורסמה בנובמבר 2000, ואושרה על ידי הממשלה בסוף שנת 2005. המטרות המוצהרות של התוכנית הן "לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים".

הבסיס הרעיוני והתשתיתי של תמ"א 35 היא תוכנית ישראל 2020 שהוכנה בראשות האדריכל ומתכנן הערים אדם מזור. כמו כן היא הוכנה על סמך לקחים של תמ"א 31. על סמך תמ"א 35, הוכנו תוכניות מתאר מטרופוליניות עבור חיפה, ירושלים ותל אביב.

התוכנית מחלקת את המדינה ל-5 סוגי מרקמים שונים, שבכל אחד מהם מדיניות פיתוח שונה - מרקם עירוני, מרקם עירוני-כפרי, מרקם כפרי, מרקם שימור ארצי, מרקם שימור משולב, ומרקם חופי.

עיקרי התוכנית הן חיזוק הערים והמטרופולינים הקיימים, הימנעות מפרבור, צעדים של עירוניות מתחדשת כמו עירוב שימושי קרקע ובאופן כללי יותר חידוש עירוני, חיזוק התחבורה הציבורית, בנייה מרקמית, ועוד. התוכנית רואה בחופים נכס ציבורי, וקוראת לשמירה על איזורי חיץ ירוקים בין הערים והימנעות מהפיכת ישראל לעיר אחת גדולה.

על מנת לנסות לקדם את השגת מטרות התכנית ולצורך יישום עקרונות התכנון שלה, מצורפים לתכנית שורה של אמצעי מדיניות משלימים כמו מדיניות כלכלית-חברתית, חידוש וחיזוק הערים, שימור וטיפוח השטחים הפתוחים, חיזוק שיתוף הפעולה בין רשויות ועוד.

בהחלטת הממשלה נקבע כי גופי הממשלה השונים יפעלו להטמעת אמצעי המדיניות המצורפים לתכנית בפעולותיהם וידווחו לממשלה מדי שנה על יישומם.

בהיותה תכנית מתאר ארצית, תמ"א 35 מהווה ברוב המקרים את הבסיס לכל יוזמות הפיתוח והבנייה בישראל, ותוכניות מתאר איזוריות ומקומיות אמורות להתבסס על העקרונות שגובשו במסמך, ולא אמורים לחרוג מהגבולות שמוצבים על ידי התוכנית.

הגדרות שטחים בתמ"א 35

תמ"א 35 חילקה את הארץ לשטחים שונים בהם סוגים שונים של פיתוח מותרים. העיקרון המנחה הוא צמצום הבנייה בשטחים הפתוחים ובנייה "צמודת דופן" לישובים ושטח בנוי הקיימים בשטח או בתכנון הקיים. כל החלטה תכנונית חייבת להיות מתואמת עם ההגדרות של התמ"א לשטח הקרקע הרלוונטי.

מרקם עירוני - עיקר השטח בו יפותחו שימושי קרקע ויש להבטיח בו תשתיות ציבוריות נדרשות ובייחוד תחבורה ציבורית והסעת המונים. יש לשמור על שטח פתוח עירוני ובין עירוני לצורכי הציבור וכן מסדרונות לתשתית לטווח הארוך

מרקם כפרי - אזור שבו יכוון הפיתוח הישובים הכפריים תוך כדי שמירה ככול הניתן על אופי חקלאי-כפרי ורצף של שטחים פתוחים וחקלאיים.

מרקם שימור ארצי - שטח המיועד להישמר כרצף מרחבי פתוח שבו נשמרים שמירת ערכי טבע, חקלאות ונוף במטרה לעודד פעילות פנאי ונופש, תיירות, תעסוקה ופעילות של מערכת הביטחון. באזור תינתן חקלאות והרחבת ישובים קיימים.

מרקם שמור משולב - שטח המיועד לאחד ברצף שדרה ירוקה מצפון לדרום הארץ לארוך ערוצי הנחלים הראשיים במרכז הארץ. המרקם נועד לשמור על ערכי הטבע והמורשת החושבים עם פיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח זהיר בפריפריה.

מרקם חופי - שטח שנועד לשמור גישה פתוחה וחופשית לים ולאורך החוף. בעורף השטח הפתוח העורפי מותרת בנייה זהירה שלא תפגע ברגישות הגבוה של אזור זה.

רקע היסטורי

תוכנית המתאר הקודמת הייתה תמ"א 6. עם התקדמות העלייה מברית המועצות בשנות ה-90, הגיעו המתכננים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה למסקנה שתמ"א 6 לא תספק מענה לגידול המשמעותי באוכלוסיית מדינת ישראל. בשל דחיפות הנושא, גובשה בשנת 1993 תוכנית זמנית בשם תמ"א 31 שעיקריה היו המשך בנייה מואצת באיזור משולש בעל קודקודים בירושלים, נתניה ואשדוד.[1] תוצאות תמ"א 31 כוללים את כביש 6 והעיר מודיעין, אשר שניהם מדגישים תכנון מוטה רכב פרטי ופרבור.

בשנת 1997 יזמו האדריכל אדם מזור ואנשים נוספים את תכנית ישראל 2020, שקרה לחיזוק הערים הקיימות, לבנייה של בנייני מגורים של 6-8 קומות, ולהימנע מפרבור ומבנייה של מגדלים גבוהים שאמנם יכולים בתאוריה לסייע לשיכון יותר אנשים בשטח קרקעי נתון, אבל הם גם יקרים לבנייה ולתחזוקה, ומתאימים לקבוצה קטנה ועשירה באוכלוסייה או הופכים ל"סלאמס". עם החלשות העליה, והיות וממילא תמ"א 31 הוגדרה כתוכנית זמנית, הוכנה תוכנית תמ"א 35 שנועדה לתת מענה לגידול אוכלוסיית ישראל ולצורכי הבנייה בה עד שנת 2020, שהתבססה על תוכנית 2020.

ראו גם

קישורים חיצוניים

ישראל

נושאים: אוכלוסיית ישראל - משאבי טבע בישראל - משק האנרגיה בישראל - גז טבעי בישראל - משק המים בישראל - חקלאות בישראל - כלכלת ישראל - חוק ההסדרים - לובי פוליטי בישראל - משפחות ההון בישראל - הפרטה בישראל - אי שוויון בישראל - בנקאות בישראל - פנסיה בישראל - תחבורה בישראל - תחבורה ציבורית בישראל - פרבור בישראל - זיהום מים בישראל - זיהום אוויר בישראל - אנרגיה מתחדשת בישראל - מערכת החינוך בישראל - מערכת הבריאות בישראל - כלכלת המחר - צמיחה ירוקה לישראל - תוכנית אב ארצית לפיתוח מקיים