חוק ההסדרים/2009/קטגוריה מים וביוב

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום מים וביוב

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
חיזוק הרשות הממשלתית למים ולביוב – הקדמת מעבר הממונה על התאגידים במנהל המים לרשות הממשלתית למים ולביוב החלטת ממשלה
הסדרת סמכויות ומבנה התעריפים במשק המים העירוני – העברת סמכויות הרשויות המקומיות לתאגידי מים וביוב החלטת ממשלה
היטל בשל מחסור במים – היטל מים על צריכה ביתית עקב מחסור במים החלטת ממשלה

סעיפים שהוצאו

סעיף סטטוס
פיתוח תחום הניקוז – עברת הסמכויות לרשות המים הצעת חוק + הצעת מדיניות
תקנות לאמות מידה לחלוקת מים לחקלאות ובחינת יחס ההמרה של מי קולחין במים שפירים החלטת ממשלה
סמכויות הסדרה, אכיפה, פיקוח ובקרה במשק המים הצעת מדיניות