חוק ההסדרים/ביטול תקצוב חוגים במוסדות להשכלה גבוהה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה חינוך והשכלה גבוהה

תקציר

העלאת שכר הלימוד בחוגי הלימוד למשפטים ומנהל עסקים.

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

הדרת אוכלוסיות בעלות הכנסות לא גבוהות מהחוגים למשפטים ולמינהל עסקים, שכן שכר הלימוד במוסדות הלא מתוקצבות עומד על 27,000 ש"ח לשנה לכל הפחות. כמו כן, פגיעה ברמה האקדמית של המקצועות הללו – הפיכתם למקצועיים-טכניים בלבד.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

מערכת ההשכלה הגבוהה מורכבת ממוסדות המקבלים תקצוב מהוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), וכן ממוסדות אשר אינם מתוקצבים. גובה התקצוב המוקצה למוסדות המתוקצבים נקבע בין היתר על פי תעריפים לכל מקצוע לימוד.

בחוגי הלימוד משפטים ומינהל עסקים לומדים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים כ-9,550 סטודנטים, המהווים כ-8.5% מסך כל הסטודנטים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים על-ידי ות"ת (אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות). השתתפות ות"ת בגין הוראה בתקציבי האוניברסיטאות והמכללות עומדת על 9,090 ש”ח ו-7,040 ש”ח לסטודנט לתואר ראשון למינהל עסקים באוניברסיטאות ולסטודנט בתואר ראשון למינהל עסקים במכללות (בהתאמה), ו-9,500 ש"ח ו-7,370 ש"ח לסטודנט לתואר ראשון למשפטים באוניברסיטאות ולסטודנט לתואר ראשון למשפטים במכללות (בהתאמה).

היות ולמקצועות הכלולים בהחלטה זו ניתן מענה במסגרת מוסדות שאינם מתוקצבים מוצע לקבוע כי ות"ת תפסיק את התקצוב בגין מקצועות הלימוד מינהל עסקים, חשבונאות ומשפטים החל משנת הלימודים תשס"ט. בהתאם לאמור מוצע להפחית סכום של 80 מיליון ש"ח מתקציב ההשכלה הגבוהה.

הצעת מדיניות 2009-2010

מערכת ההשכלה הגבוהה מורכבת ממוסדות המתוקצבים על ידי המדינה, באמצעות הועדה לתכנון ותקצוב ("ות"ת") וממוסדות שאינם מתוקצבים על ידי המדינה. התקצוב המועבר למוסדות ההשכלה הגבוהה המתוקצבים על-ידי המדינה מועבר, בין היתר, לפי תעריף קבוע בעבור סטודנט בכל אחד ממקצועות הלימוד במוסד. כלומר, התקצוב האמור נועד לסבסוד שכר הלימוד.

במסלולי הלימוד של משפטים ומינהל עסקים לומדים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים כ-9,550 סטודנטים, המהווים כ-8.5% מסך כל הסטודנטים לתואר ראשון הלומדים במוסדות המתוקצבים. התקצוב המועבר בעד סטודנט לתואר ראשון למינהל עסקים באוניברסיטאות ובמכללות עומד על 9,610 ש"ח ו-7,450 ש"ח, בהתאמה. התקצוב המועבר בעד סטודנט לתואר ראשון במינהל עסקים באוניברסיטאות ובמכללות עומד על 10,050 ש"ח ו-7,800 ש"ח, בהתאמה.

מסלולי לימוד במשפטים, מינהל עסקים וחשבונאות פועלים גם במסגרת מוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים על ידי המדינה, קרי שהמדינה אינה משתתפת במימון שכר הלימוד בהם. מכאן עולה שאין צורך בסבסוד שכר הלימוד בתחומי הלימוד האמורים. לפיכך מוצע לקבוע, כי ות"ת תפסיק את התקצוב בגין מקצועות הלימוד מינהל עסקים, חשבונאות ומשפטים החל משנת הלימודים תשס"ט. בהתאם, מוצע להפחית בשנת הכספים 2010 סכום של 80 מיליון ש"ח מתקציב ההשכלה הגבוהה.

על אף האמור לעיל, וכדי לאפשר לכלל האוכלוסייה גישה להשכלה גבוהה גם במקצועות הלימוד האמורים, מוצע להנחות את ות"ת להתאים את מערך הסיוע לסטודנטים, לרבות אמות המידה לקבלת סיוע וסכומי הסיוע, לצורך הרחבת הסיוע לסטודנטים המבקשים ללמוד בחוגי הלימוד האמורים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי המדינה.