הכלכלה הגלובלית בסכנה, משבר הקפיטליזם הגלובלי (ספר)

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הכלכלה הגלובלית בסכנה, משבר הקפיטליזם הגלובלי הוא ספר מאת ג'ורג' סורוס שיצא בשנת 1998 בהוצאת ידיעות אחרונות. הספר מבקר את הנטיה של הכלכלה העולמית לכיוון פונדמנטליזם של השוק.

עקרון הרפלקסיביות

עקרון הרפלקסיביות חל על מערכת בהן משתתפים שחקנים בעלי דעות וציפיות. עצם הציפיות של השחקנים לגבי העתיד משפיעות על הפעולות שלהם בהווה. הפעולות בהווה משנות את התוצאות בעתיד ואת הציפיות לתוצאות אלו, וחוזר חלילה. יישום אחר של העקרון הוא כאשר עצם קיומה של תאוריה לגבי המציאות משפיע על ההחלטות שמקבלים השחקנים, וכך המציאות משתנה.

רפלקסיביות וכלכלה

לדעת סורוס, הנסיון של הכלכלנים לחקות את מדעי הטבע נדון מראש לכישלון עקב קיומה של הרפלקסיביות. במערכות כלכליות הציפיות של השחקנים הן חלק מהותי מהתנהגות המערכת. הדבר בולט בייחוד בשווקים הפיננסיים וברמות המאקרו.

שיווי משקל והחברה הפתוחה

סורוס מתנער מרעיון שיווי המשקל בכלכלה, לדעתו הכלכלה לעולם אינה מגיעה לשיווי משקל. הכלכלה יכולה להיות באחד משלושה מצבים:

  • אי-שיווי משקל איטי.
  • קרובה לשיווי משקל.
  • אי-שיווי משקל מהיר.

אי-שיווי משקל איטי

מצב כזה מתרחש כאשר קיים פער מהותי בין המצב אותו תופסים האנשים לבין המצב עצמו, אך אין במערכת גורמים אשר שואפים לצמצם את הפער הזה. דוגמה למצב כזה הוא חברה קומוניסטית, בה אין הקצאה יעילה אך המשטר אינו מכיר בכך/אינו שםלב לבעיה.

קרוב לשיווי משקל

במצב זה המערכת אינה בשיווי משקל, אך היא בתנועה אליו ומכירה בפער בינה ובין המציאות. סורוס מייחס מצב זה ל'חברה הפתוחה', כפי שמוצגת בהגותו של פופר. בחברה זו קיימים יסודות חזקים של ביקורת עצמית והיעדר דוגמטיות והיא נותנת חופש לפרטים.

אי-שיווי משקל מהיר

במצב זה המערכת מתרחקת מהמציאות באופן מהיר ורב תפניות, עד שקשה להכיל אותו. השחקנים במערכת אינם מכירים בהתרחקות ובעצם מתדלקים את הגורמים המאיצים אותה. מהבחינה החברתית המצב הוא של התפוררות של הבסיס המשותף החברתי וניהול של החברה על פי עקרונות ההצלחה והרווח המיידי והאישי.

ביקורת הקפיטליזם

לפי סורוס, המצב אליו נקלעה הכלכלה העולמית החל מסוף שנות התשעים הוא מצב של אי-שיווי משקל מהיר. לטענתו מצב זה הוא איום על החברה הפתוחה, שאינו נופל מהאיום הניצב מהצד הסגור (הקומוניזם). לדעתו הפונדמנטליזם של השוק ודחיקת כל ערך שאינו שוקי מהמציאות החברתית יוביל להתפוררות החברה.

נושאים קשורים

  • קרל פופר
  • אפשר לזהות חלק מהרעיונות של סורוס הנוגעים לשווקים הפיננסים על הרעיונות של ביכלר וניצן אודות ההון.