חוק ההסדרים/2009/קטגוריה מיסוי

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009

תחום מיסוי

(תיאור הסעיפים)

סעיפים בתוקף

סעיף סטטוס
מסים – שינוי הדוח התקופתי ודיווח מקוון החלטת ממשלה
מסים – החלת מע"מ בשיעור רגיל על ירקות ופירות טריים החלטת ממשלה
מסים – העלאת המס על סיגריות החלטת ממשלה
מסים – הגדלת שווי השימוש ברדיו טלפון נייד החלטת ממשלה
מסים – ביטול שיעור המס המופחת על הכנסתם החייבת של עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ החלטת ממשלה
מסים – מעבר לשיטה שוויונית במתן הטבת המס בישובים החלטת ממשלה
מסים – הפחתת הטבה במס למסיימי תואר אקדמי ראשון במוסדות להשכלה גבוהה החלטת ממשלה
מסים – הקטנת סכום הפטור לבעלי מוגבלויות החלטת ממשלה
מסים – הפחתת תקרת הפטור ממס על רווחים שמקורם בהימורים בהגרלות ובפרסים החלטת ממשלה
מסים – שינוי שיטת המיסוי של אלכוהול החלטת ממשלה
מסים – העלאת בלו המוטל על בנזין החלטת ממשלה
מסים – משיכת "רווחים ראויים לחלוקה" בשיעור מס מופחת החלטת ממשלה
מסים – תיקון סעיף 14ד לפקודה החלטת ממשלה
מסים – הקמת צוות מס שבח החלטת ממשלה
מסים – ביטול שיעור מע"מ אפס בתיירות נכנסת החלטת ממשלה
מסים – מיסוי עלויות חיצוניות בייצור חשמל החלטת ממשלה
מסים – הפחתת מסים רב שנתית לשנים 2009 עד 2016 החלטת ממשלה
ביטול מס רווח הון בשל הפקדות לקופות גמל שבוצעו במהלך השנים 2003 עד 2007 החלטת ממשלה
יעול הקצאת נקודות זיכוי במס הכנסה הצעת מדיניות
ביטול ההכרה בהוצאות הטיפול בילדים הצעת מדיניות
מס הכנסה שלילי – החלת מס הכנסה שלילי רק באזורים בהם מופעלת תוכנית ויסקונסין הצעת מדיניות
מס הכנסה – מעבר לדיווח רבעוני החלטת ממשלה
ייעול פעילות הפיתוח ברשויות המקומיות החלטת ממשלה