לאום

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אומה או לאום היא קבוצת אנשים בעלי זהות לאומית משותפת השואפת להגדרה עצמית במסגרת של מדינה ריבונית בזיקה לטריטוריה מסוימת. בלאום קיימים יסודות משותפים אותם חולקים (בדרך כלל) בני אותו הלאום כגון: שפה, תרבות, מקור אתני משותף, דת, ערכים, אידאולוגיה ומקור היסטורי משותף.

לאום ומדינה

כיום רוב האומות מקושרות למדינה (מדינת לאום), אך ישנן אומות מסוימות שלא שייכות למדינה מסוימת או שהן מפוצלות בין מספר מדינות, כגון: הכורדים, והטטרים - לאומים חסרי מדינה וגרמנים, ערבים רומנים - אומות המפוצלות בין כמה מדינות, בין היתר, לאחר שארצותיהן נכבשו ותושביהן הוגלו. ישנן גם מדינות המורכבות משני לאומים (מדינות דו-לאומיות) כגון בלגיה, ומדינות המורכבות ממספר רב של לאומים (מדינה רב-לאומית) כגון שווייץ.

מהי אומה?

הדעות חלוקות בנוגע להגדרה של אומה. במספר גדול של המדינות המודרניות, יש מגוון של אנשים עם מנהגי תרבות ומקור אתני שונה. יש לאומים אשר לא התאגדו סביב השתייכות מולדת כלשהי אלא סביב יסודות של ערכים, ואידאולוגיות מתוך בחירה, דוגמת ארצות הברית, שיש בה כמות גדולה של מהגרים, אך גם היא מתוארת לעתים קרובות כאומה האמריקנית. עם זאת הלאום בארצות הברית נשען באופן כללי על תרבות משותפת, התרבות האנגלו-סקסית.

הביקורת על מושג הלאום, כוללת גם את טיעון הסדר המדומיין לפיו לשם השגת שיתוף פעולה בין אלפי ומיליוני אנשים יש הכרח שהם יתאגדו סביב מיתוסים שנמצאים בדמיון שלהם, שכן אין אמצעי אחר לשיתוף פעולה בין המוני בני אדם. שיתופי פעולה המבוססים על הכרות אישית מבוססים בקרב בבני אדם רק בקבוצות קטנות של כמה עשרות ולכל היותר מאות של בני אדם. לפי טיעון זה, הלאום, הוא מיתוס שקיים רק בדמיונם של מיליוני בני האדם, אבל הסדר החברתי שמבוסס על המיתוס אינו דמיוני, אלא בעל השפעות ממשיות.

ראו גם