תע"ש מגן

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תע"ש מגן הוא שמו של מפעל של התעשייה הצבאית לייצור נשק שפעל בין השנים 1948 ל-1997 בתל אביב על גבול גבעתיים. לאחר פירוק המפעל נתגלה שהוא גרם לזיהום קרקע ולזיהום מים נרחבים שמהווים בעיה חמורה עד היום.

המפעל פעל בשטח המתפרש על 44 דונם, פעל מאז 1950 ועד שנת 1997 מפעל של התעשייה הצבאית לייצור כלי נשק. פעולות הייצור של "תע"ש המגן", כללו ניקוי מתכות, תוך שימוש בחומרים רעילים ומסרטנים, כולל טריכלורואתילן וטטרהכלורואתילן. בנוסף, בוצעו במקום פעולות ציפוי כלי הנשק, תוך שימוש במתכות רעילות ומסרטנות כולל כרום, ניקל, נחושת וסוגים רבים ומגוונים של מזהמים, חומרי נפץ וחומרים נוספים שהתעשייה הצבאית לא חשפה עד היום (2008).

עד שנת 1981 שפכי המפעל הוזרמו ללא כל טיפול לבורות ספיגה. ורק בשנה זו החל לפעול במקום מפעל לטיפול בשפכים ולאחר מכן אלו הוזרמו למערכת הביוב העירונית. זהו אחד המקרים החמורים של זיהום מים נקודתי בישראל. כתוצאה מהזיהום נסגרו כמה בארות ששאבו מים מאקוויפר החוף.

גילוי הזיהום

בשנת 1995 נדרש המפעל לבצע סקר מים וקרקע מקיף. בשנים 1996-1997 נערך הסקר הראשון בשטח ונמצאו נתונים מדאיגים. סקר מקיף יותר בשטח רחב יותר בוצע בשנת 2000 בהזמנת נציבות המים חשף רמת זיהום קרקע וזיהום מים גבוהה של כימיקלים שונים - בהם חומרים מסרטנים - באקוויפר החוף. הסקר נערך באזור התעשייה בדרך השלום בתל-אביב, שם פעל במשך שנים "תע"ש מגן", יחד עם מפעלים אזרחיים שונים, שעסקו במתכות. מפעלים אלה הזרימו שפכים תעשייתיים לנחל איילון, ומי הנחל חלחלו למאגר מי התהום.

במי התהום נמצאו במספר מקומות חומרים מסיסים ומתכות כבדות רעילות ניקל, קדמיום, עופרת, וכרום וכן מזהמים אורגניים כגון טריכלורואתילן) בריכוזים גבוהים בהרבה מהרמה המותרת. בבארות המים בנחלת יצחק שבתל אביב ובגבעתיים נמצאו ריכוזים גבוהים במיוחד של חומרים רעילים. על פי הסקר, נפח המים המזוהמים באזור שנבדק מוערך ב-900 מיליון מ"ק, כאשר חלקו הגדול מגיע מפעילות תעשייתית בתע"ש מגן. כמות הקרקע המזוהמת שפונתה בשלבים ראשונים של תהליך השיקום הגיעה ליותר מ-11,000 מ"ק קרקע.

פינוי המבנים והמשטחים המרוצפים בשטח מפעל תע"ש מגן, רק האיץ את חלחול הזיהום מהקרקע למי התהום, זאת בשל חשיפת הקרקע המזוהמת למי גשמים וחלחולם למי התהום. התפשטות הזיהום אל מי התהום, מאיימת ישירות על בארות החירום של תל אביב ובארות השתייה, המשמשות דרך קבע את גבעתיים.

פעילות טיהור

עמותת "אדם טבע ודין" עתרה לבג"צ כנגד תע"ש (מחזיקת הקרקע בנחלת יצחק), משרד הביטחון ומנהל מקרקעי ישראל (בעלי הקרקע). בעתירה, התבקש בג"צ, לתת צו, שיחייב את התעשייה הצבאית לבצע לאלתר את פעולות טיהור הקרקע הנדרשות במתחם "תעש המגן".

בעקבות העתירה, התבצע טיהור מקיף של המתחם, אך התברר כי עדיין נותר זיהום בעומק הקרקע.

בנייה עתידית במתחם

למרות זיהומי הקרקע המסוכנים במקום, הופקדה תכנית בניה במתחם ואושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בתל אביב .בהתנגדות לתכנית הבניה, שהגישה עמותת "אדם טבע ודין", טען הארגון, כי ההחלטה להפקיד תכנית לבניית שכונת מגורים, הכוללת גני ילדים וגני משחק, על קרקע הנגועה בזיהום חמור של חומרים רעילים, הינה החלטה הנגועה בחוסר סבירות קיצוני, אשר יש בה כדי לסכן באופן ממשי ומיותר את בריאות הציבור ועל כן, יש לבטלה או להשהותה. בעקבות הגשת התנגדות "אדם טבע ודין" לתכנית הבניה, אליה הצטרפה גם הועדה המקומית תל – אביב, הוקפא שיווק הקרקע לקבלנים ואין מקדמים את תכנית הבניה בפועל. בימים אלה הודיעה הועדה המחוזית, בהתאם לעמדת אט"ד, כי תכנית הבניה תיבחן בשנית לנוכח הנושא הסביבתי, ובמיוחד ייבחן כתם הכרום שמתחת לפני השטח.

ראו גם

קישורים חיצוניים