חוק ההסדרים/גמלת שמירת הריון

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים

תקציר

הפחתת גמלת שמירת הריון למחצית השכר המבוטח.

  • עמוד 128 בהצעת מדיניות 2009

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

הפחתת התשלום לגמלת שמירת הריון לנשים אשר נאלצו להפסיק לעבוד בעת הריונן מסיבות בריאותיות.

פגיעה בהיבט הביטוחי של ביטוח לאומי. עובדת הנזקקת לגמלת שמירת הריון תקבל רק חצי משכר העבודה שלה (בניגוד לשכר מלא כיום). מאידך נמשיך לשלם דמי ביטוח מלאים. פגיעות בהיבט הביטוחי יביאו לריקונו של המוסד לביטוח לאומי מתוכן ויצמיחו תשובות פרטיות לשכבות החזקות בלבד.

דברי הסבר

גמלת שמירת הריון משתלמת למבוטחת שהיא עובדת שכירה או עצמאית, שהפסיקה לעבוד שלושים ימים רצופים לפחות, והיא אינה זכאית לתשלום על פי כל חיקוק, הסכם קיבוצי, תקנון של קופת גמל ועוד. שיעור הגמלה, לכל יום, הוא בסכום השווה לשכר העבודה הרגיל של המבוטחת ולא יותר מהסכום הבסיסי מחולק בשלושים. המוסד לביטוח לאומי (להלן- המוסד) שילם בשנת 2007 כ-85 מיליון ש”ח עבור גמלה זו.

על מנת לעמוד במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2009 מוצע להפחית את שיעור הגמלה, כך שיעמוד על מחצית שכר העבודה הרגיל של המבוטחת המחושב לפי סעיף 54 לחוק הביטוח הלאומי, ולא יותר מהסכום הבסיסי מחולק ב-60. צעד זה צפוי להביא לחסכון של 40 מיליון שקלים חדשים. בהתאם לאמור מוצע להפחית את הקצבות אוצר המדינה למוסד ב-40 מיליון שקלים חדשים.