חוק ההסדרים/מענקי לידה

מתוך אקו-ויקי, מקום מפגש בנושאי אקולוגיה, חברה וכלכלה.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חזור לחוק ההסדרים/2009
חזור לחוק ההסדרים/קטגוריה רווחה ילדים

תקציר

ביטול מענק הלידה לילד השני ואילך. צמצום מענקי הלידה לילד הראשון והשני.

  • עמוד 129 בהצעת מדיניות 2009 (מענקי לידה)
  • עמוד 13 בהצעת תקציב 2009-2010 (השוואת מענקי לידה)

סעיפים קשורים

כתבות מהעיתונות

ניתוחים והשפעות

פגיעה באוכלוסייה משכבות הביניים ומטה הזקוקים למענקי הלידה.

דברי הסבר

הצעת מדיניות 2009

מענק הלידה (להלן – המענק) הינו מענק כספי המשולם לכל יולדת עבור ילד שילדה. שיעור המענק עומד על 20% מהסכום הבסיסי עבור הילד הראשון (כ-1,488 ש"ח), 9% מהסכום הבסיסי עבור הילד השני ו-6% עבור הילד השלישי ואילך. בשנת 2007 המוסד לביטוח לאומי שילם כ-140 מליון ש"ח עבור מענקי לידה, מתוכם כ-75 מליון ש"ח שולמו עבור ילד ראשון במשפחה.

המענק נועד להקל על משפחות בעת רכישת ציוד ראשוני לתינוק. ההוצאה העיקרית עבור ציוד לתינוק בכל משפחה נעשית עבור הילד הראשון, זאת משום שבמרבית מהציוד ניתן לעשות שימוש חוזר עבור הילדים הבאים במשפחה (כגון: עגלת ילדים, לול לתינוק ועריסה). על מנת לעמוד במסגרת התקציב שנקבעה לשנת 2009 ומתוך הכרה שההוצאות העיקריות נעשות עם לידת הילד הראשון במשפחה מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 1995, כך שמענק הלידה ישולם עבור הילד הראשון בלבד באותה משפחה, ולגבי לידה מרובת ילדים לגבי הלידה הראשונה בלבד, וזאת על פי השיעורים הקבועים כיום.

התיקון המוצע צפוי להביא לחיסכון של 65 מיליון ש"ח.

הצעת תקציב 2009-2010

סעיף 44 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי מענק הלידה (להלן – המענק) משתלם לכל יולדת בעד ילד שילדה. שיעור המענק עומד על 20% מהסכום הבסיסי בעד הילד הראשון (כ-1,555 ש"ח), 9% מהסכום הבסיסי בעד הילד השני (כ-700 ש"ח) ו-6% בעד הילד השלישי ואילך (כ-467 ש"ח). בשנת 2008 המוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) שילם כ-150 מליון ש"ח עבור מענקי לידה. מענק הלידה נועד לעודד בין היתר, ילודה בבית חולים או במוסד רפואי אחר. כיום לפי נתוני המוסד, למעלה מ-99% מהלידות בישראל מתבצעות בבתי החולים או במוסד רפואי אחר.

נוכח המשבר הכלכלי והצורך לעמוד במסגרת התקציב לשנים 2009 ו-2010, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי, כך ששיעור מענק הלידה המשתלם עבור הילד הראשון והשני ישווה למענק המשתלם בעד הילד השלישי ואילך. התיקון המוצע צפוי להביא לחיסכון שנתי של כ-80 מיליון ש"ח. בהתאם לאמור, מוצע להפחית את הקצבות אוצר המדינה למוסד בסכום של 33 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2009 וסכום של 47 מיליון ש"ח בשנת הכספים 2010.